خرید تور مسافرتی، بلیط هواپیما و رزرو هتل از آژانس مسافرتی آسمان آبی

اطلاعات-پروازهای-فرودگاه-امام-خمینی

هواپیمایی شماره پرواز مقصد تاریخ ملاحظات
J29006 Baku 1398/06/04 02:25
KK6187/IR723 Istanbul 1398/06/04 02:40 Boarding
EK978/FZ6978 Dubai 1398/06/04 02:25
LH601 Frankfurt 1398/06/04 02:45
TK875 Istanbul 1398/06/04 03:00
SU513 Moscow 1398/06/04 03:30
OS872 Vienna 1398/06/04 03:45
TK899 Istanbul 1398/06/04 04:10
PC513 Istanbul 1398/06/04 04:40 Boarding
TK873 Istanbul 1398/06/04 05:30 Check In Gate
QR491 Doha 1398/06/04 05:40 Check In Now
HH7281 Baghdad 1398/06/04 05:50 Check In Now
W55040 Najaf 1398/06/04 06:00 Check In Now
W5073 Almaty 1398/06/04 06:25 Check In Now
KK1185 Istanbul 1398/06/04 06:30 Check In Now
W5112 Istanbul 1398/06/04 06:50 Check In Now
IR721 Frankfurt 1398/06/04 07:20 Check In Now
TK879 Istanbul 1398/06/04 07:35 Check In Now
IR601 Kuwait 1398/06/04 08:00
W5061 Dubai 1398/06/04 08:00
QB2112 Muscat 1398/06/04 08:00
I36652 Baghdad 1398/06/04 08:00
IR661 Beirut 1398/06/04 08:45
W5116 Istanbul 1398/06/04 09:00
QB2213 Istanbul 1398/06/04 10:00
QB2273 Tbilisi 1398/06/04 10:45
W55038 Baghdad 1398/06/04 11:30
EK972 Dubai 1398/06/04 11:40
W5120 Istanbul 1398/06/04 12:25
6A112 Yerevan 1398/06/04 12:30
QR483 Doha 1398/06/04 12:45
IA112 Baghdad 1398/06/04 13:30
RQ914 Mazar-i-Sharif 1398/06/04 13:45
EP512 Istanbul 1398/06/04 15:00
هواپیمایی شماره پرواز مبدا تاریخ ملاحظات
EK977 Dubai 1398/06/04 00:35
I36651 Najaf 1398/06/04 01:00
J29005 Baku 1398/06/04 01:25
W5115 Istanbul 1398/06/04 01:00
IR1535 Medina 1398/06/04 02:25
IR5318 Najaf 1398/06/04 01:30
W55041 Najaf 1398/06/04 01:15
TK874 Istanbul 1398/06/04 01:40
QB2272 Tbilisi 1398/06/04 01:30
SU512 Moscow 1398/06/04 02:25
HH7260 Najaf 1398/06/04 02:30
W51185 Caracas 1398/06/04 03:00
KK1184 Istanbul 1398/06/04 03:10
W5050 Bangkok 1398/06/04 03:30
HH7272 Istanbul 1398/06/04 03:10
W5082 Kualalumpur 1398/06/04 03:45
IJ4804 Istanbul 1398/06/04 03:50
IR710 London 1398/06/04 02:30 Custom Inspection
PC512 Istanbul 1398/06/04 03:45 Passport Inspection
QB2214 Istanbul 1398/06/04 02:20 Passport Inspection
QR490 Doha 1398/06/04 04:30 Landed
TK872 Istanbul 1398/06/04 04:35
EP513 Istanbul 1398/06/03 23:15
W51194 Lahore 1398/06/04 05:15
W5054 Mumbai 1398/06/04 05:50
TK878 Istanbul 1398/06/04 06:05
IR770 Istanbul 1398/06/04 06:45
Y96026 Isparta 1398/06/04 07:05
W55116 Isparta 1398/06/04 08:15
QB2294 Najaf 1398/06/04 08:30
W55039 Najaf 1398/06/04 10:15
IR1455 Medina 1398/06/04 10:25
EK971 Dubai 1398/06/04 10:25
6A111 Yerevan 1398/06/04 11:00
HH7258 Najaf 1398/06/04 11:30
QR482 Doha 1398/06/04 11:35
IA111 Baghdad 1398/06/04 12:30
RQ913 Mazar-i-Sharif 1398/06/04 12:45
IR1471 Jeddah 1398/06/04 13:40
TK870 Istanbul 1398/06/04 14:25
W5060 Dubai 1398/06/04 14:30
W5119 Ankara 1398/06/04 14:50
W5072 Almaty 1398/06/04 15:00
KK6184/IR724 Istanbul 1398/06/04 00:40