خرید تور مسافرتی، بلیط هواپیما و رزرو هتل از آژانس مسافرتی آسمان آبی

اطلاعات-پروازهای-فرودگاه-امام-خمینی

هواپیمایی شماره پرواز مقصد تاریخ ملاحظات
false 1398/02/03 00:00
EK978/FZ6978 Dubai 1398/02/03 01:05
J29006 Baku 1398/02/03 02:25
LH601 Frankfurt 1398/02/03 02:45
TK875 Istanbul 1398/02/03 03:00
OS872 Vienna 1398/02/03 03:45
TK899 Istanbul 1398/02/03 04:10
PC513 Istanbul 1398/02/03 04:40
WY432 Muscat 1398/02/03 05:25
TK873 Istanbul 1398/02/03 05:30
QR491 Doha 1398/02/03 05:40
KK1185 Istanbul 1398/02/03 06:20
QR8404 Hong Kong 1398/02/03 06:35
W5112 Istanbul 1398/02/03 06:50
W5084 Moscow 1398/02/03 07:30
W5110 Milan 1398/02/03 07:20
TK879 Istanbul 1398/02/03 07:35
QB2295 Baghdad 1398/02/03 07:30
W5118 Ankara 1398/02/03 08:00
IR658 Dubai 1398/02/03 08:00
IR810 Mumbai 1398/02/03 07:45
W5061 Dubai 1398/02/03 08:00
W5116 Istanbul 1398/02/03 09:00
QB2217 Najaf 1398/02/03 09:30
QB2241 Najaf 1398/02/03 09:00
I36650 Najaf 1398/02/03 09:40
QB2273 Tbilisi 1398/02/03 10:15
IR727 Gothenburg 1398/02/03 11:20
6Q562 Damascus 1398/02/03 11:30
IR711 London 1398/02/03 12:10
J29018 Baku 1398/02/03 12:25
W55060 Erbil 1398/02/03 07:00
QR483 Doha 1398/02/03 12:45
IR751 Milan 1398/02/03 13:10
QB2213 Istanbul 1398/02/03 14:30
KU516/ET1534 Kuwait 1398/02/03 14:50
EP512 Istanbul 1398/02/03 15:00
I36644 Kazan 1398/02/03 16:00
TK871 Istanbul 1398/02/03 15:20
IA112 Baghdad 1398/02/03 15:50
W5065 Dubai 1398/02/03 16:25 Boarding
QB2283 Baghdad 1398/02/03 16:30 Boarding
W55062 Najaf 1398/02/03 12:30
W5114 Istanbul 1398/02/03 17:15 Check In Gate
HH7257 Najaf 1398/02/03 15:00
W5071 Delhi 1398/02/03 18:30 Check In Now
EK980/FZ6980 Dubai 1398/02/03 19:10 Check In Now
QB2215 Istanbul 1398/02/03 18:30 Check In Now
IR5375 Beirut 1398/02/03 19:30
IA114 Najaf 1398/02/03 20:30
W5077 Shanghai 1398/02/03 20:40
W5079 Beijing 1398/02/03 20:45
W55042 Najaf 1398/02/03 21:00
QB2209 Baghdad 1398/02/03 21:00
G9202 Sharjah 1398/02/03 21:10
W51150 Yerevan 1398/02/03 21:20
W5081 Guang Zhou 1398/02/03 21:30
HH7291 Najaf 1398/02/03 20:30
W5083 Kualalumpur 1398/02/03 22:30
CZ6026 Urumqi 1398/02/03 23:30
هواپیمایی شماره پرواز مبدا تاریخ ملاحظات
false 1398/02/03 00:00
W55041 Najaf 1398/02/03 01:15
IR660 Beirut 1398/02/03 01:10
W5115 Istanbul 1398/02/03 01:00
J29005 Baku 1398/02/03 01:25
TK874 Istanbul 1398/02/03 01:40
IR5374 Beirut 1398/02/03 02:20
KK1184 Istanbul 1398/02/03 02:55
PC512 Istanbul 1398/02/03 03:45
QB2214 Istanbul 1398/02/03 02:20
W5050 Bangkok 1398/02/03 03:30
W5082 Kualalumpur 1398/02/03 03:45
QR490 Doha 1398/02/03 04:30
TK872 Istanbul 1398/02/03 04:35
QR8404 Doha 1398/02/03 04:35
WY431 Muscat 1398/02/03 04:35
W5078 Beijing 1398/02/03 04:45
W5080 Guang Zhou 1398/02/03 04:50
W5076 Shanghai 1398/02/03 05:00
TK878 Istanbul 1398/02/03 06:05
IR732 Paris 1398/02/03 07:15
IR9001 Mehrabad 1398/02/03 08:30
6Q561 Damascus 1398/02/03 10:30
J29017 Baku 1398/02/03 11:25
QR482 Doha 1398/02/03 11:35
I36651 Najaf 1398/02/03 12:20
IR659 Dubai 1398/02/03 13:25
KU515/ET1533 Kuwait 1398/02/03 13:50
TK870 Istanbul 1398/02/03 14:25
W5060 Dubai 1398/02/03 14:30
W5119 Ankara 1398/02/03 14:50
QB2272 Tbilisi 1398/02/03 15:10
IA111 Baghdad 1398/02/03 14:50
W5113 Istanbul 1398/02/03 15:45 Passport Inspection
HH7258 Najaf 1398/02/03 13:30 Passport Inspection
W5085 Moscow 1398/02/03 16:00 Passport Inspection
W55059 Erbil 1398/02/03 11:15 Landed
W5117 Istanbul 1398/02/03 16:45
IR811 Mumbai 1398/02/03 17:30
QB2294 Baghdad 1398/02/03 17:30
EK979 Dubai 1398/02/03 17:40
W5111 Milan 1398/02/03 19:10
IA113 Najaf 1398/02/03 19:30
QB2240 Baghdad 1398/02/03 19:30
QB2282 Baghdad 1398/02/03 20:00
OS871 Vienna 1398/02/03 20:05
QB2216 Najaf 1398/02/03 20:15
G9201 Sharjah 1398/02/03 20:30
HH7292 Najaf 1398/02/03 19:00
W55061 Najaf 1398/02/03 16:45
LH600 Frankfurt 1398/02/03 21:45
CZ6025 Urumqi 1398/02/03 22:10
W5064 Dubai 1398/02/03 22:20
QB2212 Istanbul 1398/02/03 22:20
EP513 Istanbul 1398/02/03 23:15
I36645 Kazan 1398/02/03 23:40