خرید تور مسافرتی، بلیط هواپیما و رزرو هتل از آژانس مسافرتی آسمان آبی

اطلاعات-پروازهای-فرودگاه-امام-خمینی

هواپیمایی شماره پرواز مقصد تاریخ ملاحظات
IR757 Isparta 1398/04/06 01:50
EP514 Izmir 1398/04/06 01:45
J29006 Baku 1398/04/06 02:25
LH601 Frankfurt 1398/04/06 02:45
XQ5659 Adena 1398/04/06 02:55
TK875 Istanbul 1398/04/06 03:00
SU513 Moscow 1398/04/06 03:30
OS872 Vienna 1398/04/06 03:45
KK6523 Adena 1398/04/06 04:10 Ready to Depart
TK899 Istanbul 1398/04/06 04:10 Boarding
PC513 Istanbul 1398/04/06 04:40 Boarding
PS752 KYIV 1398/04/06 05:15 Check In Gate
WY432 Muscat 1398/04/06 05:25 Check In Now
TK873 Istanbul 1398/04/06 05:30 Check In Now
QR491 Doha 1398/04/06 05:40 Check In Now
KK6531 Izmir 1398/04/06 05:20 Check In Gate
HH7281 Baghdad 1398/04/06 05:50 Check In Now
I36644 Kazan 1398/04/06 06:00 Check In Now
KK1185 Istanbul 1398/04/06 06:30 Check In Now
W5136 Barcelona 1398/04/06 06:40 Check In Now
W5112 Istanbul 1398/04/06 06:50 Check In Now
IR601 Kuwait 1398/04/06 07:00 Terminal Salam
QB2212 Muscat 1398/04/06 07:00 Check In Now
IR771 Istanbul 1398/04/06 07:25 Check In Now
QB2283 Baghdad 1398/04/06 07:30
W5084 Moscow 1398/04/06 07:30
W51152 Beirut 1398/04/06 07:30
TK879 Istanbul 1398/04/06 07:35
IR812 Karachi 1398/04/06 07:40
W5061 Dubai 1398/04/06 08:00
W5118 Ankara 1398/04/06 08:00
W51114 Varna 1398/04/06 08:40
IR725 Amsterdam 1398/04/06 08:45
W5116 Istanbul 1398/04/06 09:00
ZV3003 Najaf 1398/04/06 10:30
QB2295 Najaf 1398/04/06 10:30
QB2273 Tbilisi 1398/04/06 10:45
EK972/FZ6972 Dubai 1398/04/06 11:40
W55040 Najaf 1398/04/06 11:50
IR711 London 1398/04/06 12:10
J29018 Baku 1398/04/06 12:25
QR483 Doha 1398/04/06 12:45
6A112 Yerevan 1398/04/06 13:30
QB2213 Istanbul 1398/04/06 14:30
I36650 Najaf 1398/04/06 14:40
EP512 Istanbul 1398/04/06 15:00
هواپیمایی شماره پرواز مبدا تاریخ ملاحظات
XQ5646 Adena 1398/04/06 00:25
J29005 Baku 1398/04/06 01:25
PS751 KYIV 1398/04/06 01:25
TK874 Istanbul 1398/04/06 01:40
W5115 Istanbul 1398/04/06 01:00
XQ5658 Adena 1398/04/06 02:05
QB2214 Istanbul 1398/04/06 02:20
SU512 Moscow 1398/04/06 02:25
QB2272 Tbilisi 1398/04/06 02:15
IR660 Beirut 1398/04/06 02:50
W5078 Beijing 1398/04/06 03:10
KK1184 Istanbul 1398/04/06 03:10
HH7272 Istanbul 1398/04/06 03:10
PC512 Istanbul 1398/04/06 03:45 Custom Inspection
QR490 Doha 1398/04/06 04:30
WY431 Muscat 1398/04/06 04:35
TK872 Istanbul 1398/04/06 04:35
KK6530 Izmir 1398/04/06 04:20
W5076 Shanghai 1398/04/06 05:00
W5080 Guang Zhou 1398/04/06 04:50
W51194 Lahur 1398/04/06 05:15
KK6522 Adena 1398/04/06 05:30
TK878 Istanbul 1398/04/06 06:05
QB2244 Isparta 1398/04/06 07:00
IR756 Isparta 1398/04/06 09:30
ZV3002 Najaf 1398/04/06 09:30
EP515 Izmir 1398/04/06 10:00
EK971 Dubai 1398/04/06 10:25
W55037 Najaf 1398/04/06 10:35
J29017 Baku 1398/04/06 11:25
HH7258 Najaf 1398/04/06 11:30
QR482 Doha 1398/04/06 11:35
6A111 Yerevan 1398/04/06 12:10
I36645 Kazan 1398/04/06 13:40
TK870 Istanbul 1398/04/06 14:25
W5060 Dubai 1398/04/06 14:30
IR813 Karachi 1398/04/06 14:45
G9201 Sharjah 1398/04/06 14:50
IA111 Baghdad 1398/04/06 14:50
W5119 Ankara 1398/04/06 14:50
IR748 Baku 1398/04/06 15:00