خرید تور مسافرتی، بلیط هواپیما و رزرو هتل از آژانس مسافرتی آسمان آبی

اطلاعات-پروازهای-فرودگاه-امام-خمینی

هواپیمایی شماره پرواز مقصد تاریخ ملاحظات
EK978/FZ6978 Dubai 1397/11/28 01:30
J29006 Baku 1397/11/28 01:25
LH601 Frankfurt 1397/11/28 02:25
TK875 Istanbul 1397/11/28 03:10
OS872 Vienna 1397/11/28 03:50
SU513 Moscow 1397/11/28 04:30
PC513 Istanbul 1397/11/28 04:10
WY432 Muscat 1397/11/28 04:30
QR491 Doha 1397/11/28 04:40
TK873 Istanbul 1397/11/28 05:15
KK1185 Istanbul 1397/11/28 05:50
IR725 Amsterdam 1397/11/28 06:15
W5112 Istanbul 1397/11/28 06:50
W5136 Barcelona 1397/11/28 06:45
IR658 Dubai 1397/11/28 07:00
W55058 Sulaymaniyah 1397/11/28 07:15
W5116 Istanbul 1397/11/28 07:40
W5110 Milan 1397/11/28 07:00
IR711 London 1397/11/28 07:40
W5061 Dubai 1397/11/28 08:00
TK879 Istanbul 1397/11/28 07:40
W5118 Ankara 1397/11/28 08:00
QB2233 Baghdad 1397/11/28 08:15
W5084 Moscow 1397/11/28 08:15
I36650 Najaf 1397/11/28 08:30
IR5325 Najaf 1397/11/28 09:00
EK972/FZ6972 Dubai 1397/11/28 11:05
QR483 Doha 1397/11/28 12:30
W51150 Yerevan 1397/11/28 12:30
W5142 Damascus 1397/11/28 12:30
QB2213 Istanbul 1397/11/28 13:30
IA188 Sulaymaniyah 1397/11/28 14:15
IA112 Baghdad 1397/11/28 14:50
KU516 Kuwait 1397/11/28 15:10
TK871 Istanbul 1397/11/28 15:25
W55060 Erbil 1397/11/28 15:50
W5114 Istanbul 1397/11/28 17:00
QB2215 Istanbul 1397/11/28 17:35
IR715 Ankara 1397/11/28 17:20
W5065 Dubai 1397/11/28 18:15
HH7257 Najaf 1397/11/28 19:00 Check In Gate
W55042 Najaf 1397/11/28 19:30 Boarding
IJ4805 Istanbul 1397/11/28 19:40 Boarding
QB2273 Tbilisi 1397/11/28 20:00 Check In Gate
I36660 Baghdad 1397/11/28 20:00 Check In Gate
W51195 Lahur 1397/11/28 20:50 Check In Now
W5079 Beijing 1397/11/28 21:00 Check In Now
W5077 Shanghai 1397/11/28 21:10 Check In Now
W5081 Guang Zhou 1397/11/28 21:10 Check In Now
6Q562 Damascus 1397/11/28 21:30 Check In Now
W5051 Bangkok 1397/11/28 21:45 Check In Now
QR8195 Doha 1397/11/28 21:45
W5083 Kualalumpur 1397/11/28 21:55 Check In Now
CZ6026 Urumqi 1397/11/28 22:35
QR499 Doha 1397/11/28 22:50
IR771 Istanbul 1397/11/28 23:00
KK1187 Istanbul 1397/11/28 20:00
هواپیمایی شماره پرواز مبدا تاریخ ملاحظات
J29005 Baku 1397/11/28 00:25
W5115 Istanbul 1397/11/28 00:45
TK874 Istanbul 1397/11/28 00:45
QB2214 Istanbul 1397/11/28 00:50
SU512 Moscow 1397/11/28 02:40
QR490 Doha 1397/11/28 03:30
PC512 Istanbul 1397/11/28 03:20
KK1184 Istanbul 1397/11/28 03:05
WY431 Muscat 1397/11/28 03:35
W5082 Kualalumpur 1397/11/28 03:30
TK872 Istanbul 1397/11/28 03:45
W5078 Beijing 1397/11/28 04:40
W5050 Bangkok 1397/11/28 04:00
W5080 Guang Zhou 1397/11/28 04:45
W5076 Shanghai 1397/11/28 05:00
TK878 Istanbul 1397/11/28 05:45
W51194 Lahur 1397/11/28 04:50
W5070 Delhi 1397/11/28 05:10
IR756 Isparta 1397/11/28 05:35
EK971 Dubai 1397/11/28 09:40
QR482 Doha 1397/11/28 10:40
W55057 Sulaymaniyah 1397/11/28 11:15
IA187 Sulaymaniyah 1397/11/28 13:15
IA111 Baghdad 1397/11/28 13:50
TK870 Istanbul 1397/11/28 13:55
W5060 Dubai 1397/11/28 14:00
KU515 Kuwait 1397/11/28 14:10
W5119 Ankara 1397/11/28 14:50
W5113 Istanbul 1397/11/28 15:00
W5117 Istanbul 1397/11/28 15:30
W51151 Yerevan 1397/11/28 16:45
W5085 Moscow 1397/11/28 16:50
IJ9091 Mehrabad 1397/11/28 17:30
6Q561 Damascus 1397/11/28 17:50
QB2232 Najaf 1397/11/28 18:15
HH7258 Najaf 1397/11/28 18:00
W5143 Damascus 1397/11/28 18:05
I36651 Najaf 1397/11/28 19:00 Passport Inspection
IR724 Amsterdam 1397/11/28 19:25
W5111 Milan 1397/11/28 18:50
W55059 Erbil 1397/11/28 19:50
OS873 Vienna 1397/11/28 20:00
W5137 Barcelona 1397/11/28 19:40
QR8195 Bucharest 1397/11/28 20:20
IR5324 Najaf 1397/11/28 20:30
LH600 Frankfurt 1397/11/28 21:00
CZ6025 Urumqi 1397/11/28 21:15
QB2212 Istanbul 1397/11/28 21:20
QR498 Doha 1397/11/28 21:40
KK1186 Istanbul 1397/11/28 19:00
IR659 Dubai 1397/11/28 22:50
W5064 Dubai 1397/11/28 23:30
I36661 Baghdad 1397/11/28 23:30
EK977 Dubai 1397/11/28 23:40
W55041 Najaf 1397/11/28 23:45