خرید تور مسافرتی، بلیط هواپیما و رزرو هتل از آژانس مسافرتی آسمان آبی

اطلاعات-پروازهای-فرودگاه-امام-خمینی

هواپیمایی شماره پرواز مقصد تاریخ ملاحظات
J29006 Baku 1397/12/04 01:25
W51101 Kabul 1397/12/04 02:15 Boarding
LH601 Frankfurt 1397/12/04 02:25 Check In Gate
TK875 Istanbul 1397/12/04 03:10 Check In Now
PC513 Istanbul 1397/12/04 04:10 Check In Now
KK6531 Izmir 1397/12/04 04:15 Check In Now
WY432 Muscat 1397/12/04 04:30 Check In Now
QR491 Doha 1397/12/04 04:40 Check In Now
PS752 Kiev 1397/12/04 05:15
TK873 Istanbul 1397/12/04 05:15
KK1185 Istanbul 1397/12/04 05:50
TK899 Istanbul 1397/12/04 06:20
W5106 Paris 1397/12/04 06:50
W5112 Istanbul 1397/12/04 06:50
IR9000 Mehrabad 1397/12/04 06:50
IR658 Dubai 1397/12/04 07:00
W55094 Najaf 1397/12/04 07:00
IR721 Frankfurt 1397/12/04 07:15
IR717 Vienna 1397/12/04 07:20
QR8402 Hong Kong 1397/12/04 07:25
TK879 Istanbul 1397/12/04 07:40
W5061 Dubai 1397/12/04 08:00
IR713 Stockholm 1397/12/04 08:15
I36650 Najaf 1397/12/04 09:20
W5116 Istanbul 1397/12/04 09:45
EK972/FZ6972 Dubai 1397/12/04 11:05
QR483 Doha 1397/12/04 12:30
G9201 Sharjah 1397/12/04 14:30
IA112 Baghdad 1397/12/04 14:50
هواپیمایی شماره پرواز مبدا تاریخ ملاحظات
J29005 Baku 1397/12/04 00:25
TK898 Istanbul 1397/12/04 00:30
W5115 Istanbul 1397/12/04 00:45 Custom Inspection
TK874 Istanbul 1397/12/04 00:45 Custom Inspection
QB2214 Istanbul 1397/12/04 00:50 Passport Inspection
PS751 Kiev 1397/12/04 01:05 Landed
KK1184 Istanbul 1397/12/04 03:05
PC512 Istanbul 1397/12/04 03:20
IJ4804 Istanbul 1397/12/04 03:29
QR490 Doha 1397/12/04 03:30
WY431 Muscat 1397/12/04 03:35
TK872 Istanbul 1397/12/04 03:45
W5050 Bangkok 1397/12/04 04:00
KK6530 Izmir 1397/12/04 04:00
IR764 Denizli 1397/12/04 04:45
W5070 Delhi 1397/12/04 05:10
QR8402 Doha 1397/12/04 05:30
TK878 Istanbul 1397/12/04 05:45
IR9001 Mehrabad 1397/12/04 05:50
IR728 Cologne 1397/12/04 06:15
W51102 Kabul 1397/12/04 09:00
EK971 Dubai 1397/12/04 09:40
QR482 Doha 1397/12/04 10:40
W55093 Najaf 1397/12/04 11:15
G9202 Sharjah 1397/12/04 13:50
IA111 Baghdad 1397/12/04 13:50
TK870 Istanbul 1397/12/04 13:55
W5060 Dubai 1397/12/04 14:00
W5113 Istanbul 1397/12/04 15:00