خرید تور مسافرتی، بلیط هواپیما و رزرو هتل از آژانس مسافرتی آسمان آبی

رومینگ بین الملل

همراه اول

 "روشن نمودن گوشی برای مشترکین همراه اول ۱۰۰% رایگان می باشد."
 
تعرفه های فیروزه ای رومینگ
   
ارسال
 پیامک
دریافت
 پیامک
مکالمه
با ایران
مکالمه
داخلی
مکالمه
 دریافتی
نام 
کشور 
۵۰۰۰
رایگان
۱۵۰۰۰
۱۵۰۰۰
۷۰۰۰
عربستان
۴۰۰۰
رایگان
۱۱۰۰۰
۶۰۰۰
۱۵۰۰۰
عراق
۷۰۰۰
رایگان
۳۰۰۰۰
۱۰۰۰۰
۱۰۰۰۰
امارت
۷۰۰۰
رایگان
۴۰۰۰۰
۲۰۰۰۰
۱۰۰۰۰
ترکیه
۷۰۰۰
رایگان
۳۰۰۰۰
۱۰۰۰۰
۱۰۰۰۰
افغانستان
۴۰۰۰
رایگان
۳۰۰۰۰
۱۰۰۰۰
۲۰۰۰۰
آذربایجان
۴۰۰۰
رایگان
۳۰۰۰۰
۱۰۰۰۰
۷۰۰۰
قزاقستان
۱۰۰۰۰
رایگان
۵۰۰۰۰
۵۰۰۰۰
۱۵۰۰۰
ایتالیا

*  تعرفه ها به ریال می باشد.

*  مکالمات رند به دقیقه می شود.