تور پاتایا 7 شب با پرواز ماهان ویژه تابستان 98

تور پاتایا 7 شب با پرواز ماهان ویژه تابستان 98

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,230,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,965,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
4,720,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,410,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,330,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,460,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,810,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,505,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,515,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,555,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,905,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,505,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,515,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,555,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,595,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,695,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
4,905,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,880,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,740,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,780,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,070,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,830,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,870,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,250,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,920,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,965,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,435,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
5,090,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,150,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,800,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,200,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,090,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,240,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,990,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,290,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,180,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,330,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,170,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
5,180,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,090,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,840,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,360,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,975,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,455,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
5,455,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,290,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,940,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,820,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,350,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,210,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,400,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,005,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
16,700,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
10,150,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,740,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت حداقل 7 ماه اعتبار داشته باشد
  • 2قطعه عکس زمینه سفید رنگی 4*3
  • کپی صفحه اول و دوم شناسنامه
  • کپی کارت ملی (پشت و رو)
  • اصل گردش مالی یکماهه حساب بانکی با مانده حساب با مهر بانک
خدمات آژانس
  • بیمه مسافرتی
  • ترانسفر فرودگاهی
  • لیدر فارسی زبان
  • اقامت در هتل با صبحانه

توضیحات

نرخ کودک زیر 2 سال 990.000 تومان می باشد.

نرخ نهایی با کانتر چک شود.

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql