تور تفلیس 7 شب با پرواز قشم ایر ویژه مهر 98

تور تفلیس 7 شب با پرواز قشم ایر ویژه مهر 98

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,355,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,810,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,265,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,000,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,355,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,810,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,265,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,000,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,450,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,905,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,265,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,000,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,630,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,260,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,450,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,000,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,630,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,260,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,450,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,000,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,720,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,540,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,540,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,000,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,810,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,720,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,630,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,000,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,085,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,540,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,000,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,265,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,630,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,630,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,000,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,265,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,630,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,630,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,000,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,720,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,540,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,265,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,000,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,815,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,725,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,995,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,000,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,815,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,725,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,995,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,000,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,175,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,450,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,175,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,000,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,085,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,270,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,905,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,000,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,085,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,270,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,905,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,000,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,360,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,820,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,905,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,000,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,360,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,820,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,905,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,000,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,090,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
1,900,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,000,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,180,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,365,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,540,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,000,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,455,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
16,915,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,725,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,000,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت حداقل 7 ماه اعتبار داشته باشد
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • لیدر فارسی زبان
  • ترانسفر فرودگاهی
  • اقامت در هتل با صبحانه
  • بیمه مسافرتی

توضیحات

نرخ کودک زیر 2 سال 390.000  تومان می باشد.

به دلیل نوسانات ارزی ، نرخ نهایی با کانتر مربوطه چک شود

پکیج در تاریخ های 7 مهر و تعطیلات 200.000 تومان افزایش نرخ دارد.

مسئولین تور

6Lf346UUAAAAAJfmB0roUzgoSL1SGLOENeqg3Wfz