تور کیش 4 شب با پرواز ایران ایر تور و کیش ایر ویژه بهمن 98

تور کیش 4 شب با پرواز ایران ایر تور و کیش ایر ویژه بهمن 98

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
810,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
980,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
600,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
850,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
1,010,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
830,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
600,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
870,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
1,010,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
850,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
600,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
1,080,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
870,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
600,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
1,240,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
970,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
600,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,020,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
1,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
1,000,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
600,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,030,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
1,370,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
1,010,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
600,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,070,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
1,440,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
1,050,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
600,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,130,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
1,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
1,110,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
600,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,140,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
1,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
1,120,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
600,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,140,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
1,610,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
1,120,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
600,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,150,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
1,150,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
1,130,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
600,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,170,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
1,650,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
1,150,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
600,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
1,640,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
1,170,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
600,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,365,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
1,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
1,345,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
600,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
1,940,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
1,370,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
600,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,440,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
1,420,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
600,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,260,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
1,470,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
600,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,540,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,440,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
1,520,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
600,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,640,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,540,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
1,620,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
600,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,130,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,130,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,110,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
600,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,130,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,530,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,110,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
600,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,640,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,440,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,620,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
600,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,040,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,340,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
3,020,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
600,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • اقامت در هتل با صبحانه

توضیحات

ویژه بهمن ماه 98

نرخ کودک زیر 2 سال، 150.000 تومان می باشد. 

پرداخت 70% مبلغ تور در هنگام رزرو الزامی می باشد.

نرخ نهایی با کانتر مربوطه چک شود


مسئولین تور

6Lf346UUAAAAAJfmB0roUzgoSL1SGLOENeqg3Wfz