تور آنتالیا 6 شب با پرواز اطلس گلوبال ویژه 12 و 13 دی 98

تور آنتالیا 6 شب با پرواز اطلس گلوبال ویژه 12 و 13 دی 98

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,410,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,720,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,190,000 تومان
STD
توضیحات : STD
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,665,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,470,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,060,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,190,000 تومان
std دارای استخر آبگرم 32 یورو بابت gala dinner
توضیحات : std دارای استخر آبگرم 32 یورو بابت gala dinner
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,205,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,295,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,130,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,190,000 تومان
دارای استخر آبگرم
توضیحات : دارای استخر آبگرم
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,280,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,385,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,910,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,190,000 تومان
STD 42 یورو بابت GALA DINNER
توضیحات : STD 42 یورو بابت GALA DINNER
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,480,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,080,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,310,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,190,000 تومان
STD 85 دلار بابت GALA DINNER
توضیحات : STD 85 دلار بابت GALA DINNER
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,640,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,590,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,190,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,220,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,780,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,190,000 تومان
STD 72 یورو بابت GALA DINNER
توضیحات : STD 72 یورو بابت GALA DINNER
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,510,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,240,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,790,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,190,000 تومان
TRANDY LAND دارای استخر آبگرم 62 دلار بابت GALA DINNER
توضیحات : TRANDY LAND دارای استخر آبگرم 62 دلار بابت GALA DINNER
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,580,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,335,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,820,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,190,000 تومان
STD یورو بابت 52 GALA DINNER
توضیحات : STD یورو بابت 52 GALA DINNER
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,710,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,555,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,900,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,190,000 تومان
MAIN LAND 72 یورو بابت GALA DINNER
توضیحات : MAIN LAND 72 یورو بابت GALA DINNER
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,905,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,860,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,995,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,190,000 تومان
SUP LAND دارای استخر آبگرم 62 دلار بابت GALA DINNER
توضیحات : SUP LAND دارای استخر آبگرم 62 دلار بابت GALA DINNER
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,960,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,900,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,270,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,190,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,960,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,195,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,020,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,192,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,020,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,990,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,190,000 تومان
77 یورو بابت GALA DINNER STD
توضیحات : 77 یورو بابت GALA DINNER STD
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,020,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,990,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,190,000 تومان
77 یورو بابت GALA DINNER STD
توضیحات : 77 یورو بابت GALA DINNER STD
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,960,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,010,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,190,000 تومان
STD STD 82 یورو بابت GALA DINNER
توضیحات : STD STD 82 یورو بابت GALA DINNER
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,620,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,940,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,360,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,190,000 تومان
DLX LAND 102 یورو بابت GALA DINNER
توضیحات : DLX LAND 102 یورو بابت GALA DINNER
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,250,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,560,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,190,000 تومان
STD LAND STD 77 یورو بابت GALA DINNER
توضیحات : STD LAND STD 77 یورو بابت GALA DINNER
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,910,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,390,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,510,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,190,000 تومان
SUP GARDEN 77 یورو بابت GALA DINNER
توضیحات : SUP GARDEN 77 یورو بابت GALA DINNER
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,820,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,770,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,190,000 تومان
A BLOK STD 77 یورو بابت GALA DINNER
توضیحات : A BLOK STD 77 یورو بابت GALA DINNER
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,640,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,420,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,330,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,190,000 تومان
PRIMIUM ROOM دارای استخر آبگرم 122 یورو بابت GALA DINNER
توضیحات : PRIMIUM ROOM دارای استخر آبگرم 122 یورو بابت GALA DINNER
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,350,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
24,480,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,590,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,190,000 تومان
SUITE LAND STD 152 یورو بابت GALA DINNER
توضیحات : SUITE LAND STD 152 یورو بابت GALA DINNER
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت حداقل 7 ماه اعتبار داشته باشد
خدمات آژانس
  • لیدر فارسی زبان
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بلیط رفت و برگشت
  • بیمه مسافرتی
  • اقامت در هتل با صبحانه

توضیحات

کودک زیر 2 سال 400.000 تومان می باشد.

ویژه دی 12 و 13 دی ماه 98

(پنجشنبه و جمعه)

پرداخت 70% مبلغ تور در هنگام رزرو الزامی می باشد.

نرخ نهایی با کانتر چک شود.

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql