تور تفلیس 7 شب با پرواز قشم ایر ویژه دی ماه 98

تور تفلیس 7 شب با پرواز قشم ایر ویژه دی ماه 98

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,680,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,055,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,580,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,350,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,770,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,240,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,675,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,350,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,820,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,335,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,675,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,350,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,820,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,335,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,675,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,350,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,915,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,525,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,770,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,350,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,915,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,525,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,770,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,350,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,385,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,470,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,960,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,350,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,385,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,470,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,960,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,350,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,670,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,035,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,335,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,350,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,670,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,035,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,335,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,350,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,235,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,170,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,620,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,350,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,235,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,170,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,620,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,350,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,520,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,740,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,090,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,350,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,520,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,740,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,090,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,350,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,575,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,895,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,870,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,350,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,805,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,305,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,090,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,350,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,845,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,385,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,565,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,350,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,845,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,385,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,565,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,350,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,315,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,330,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,035,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,350,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,975,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,650,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
2,350,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,975,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,650,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
2,350,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,450,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,595,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,795,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,350,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,365,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
20,250,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
11,180,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,350,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,065,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
25,825,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
14,015,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,350,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت حداقل 7 ماه اعتبار داشته باشد
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • لیدر فارسی زبان
  • ترانسفر فرودگاهی
  • اقامت در هتل با صبحانه
  • بیمه مسافرتی

توضیحات

ویژه دی ماه 98 (تاریخ های رفت: 1 الی 16 دی )

نرخ کودک زیر 2 سال 390.000  تومان می باشد.

پرداخت 70% مبلغ تور در هنگام رزرو الزامی می باشد.

به دلیل نوسانات ارزی ، نرخ نهایی با کانتر مربوطه چک شود.

این پکیج در تاریخ 8 و9 دی  500.000 تومان افزایش نرخ دارد.

این پکیج در تاریخ 7 دی  300.000 تومان افزایش نرخ دارد.مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql