تور آنتالیا 6 شب با پرواز اطلس گلوبال ویژه 2و9 اسفند 98

تور آنتالیا 6 شب با پرواز اطلس گلوبال ویژه 2و9 اسفند 98

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,680,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,050,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,330,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,690,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,330,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,830,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,390,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,690,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,980,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,150,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,830,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,690,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,050,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,750,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,360,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,690,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,790,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,380,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,690,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,450,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,340,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,560,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,690,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,460,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,350,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,570,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,690,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,540,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,470,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,610,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,690,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,740,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,470,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,710,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,690,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,870,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,960,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,870,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,690,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,870,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,960,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,870,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,690,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,870,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,960,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,770,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,690,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,950,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,090,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,820,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,690,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,320,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,890,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,690,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,680,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,690,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,180,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,690,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,940,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,565,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,310,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,690,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,350,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,350,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,690,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,390,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,680,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,690,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,290,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,880,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,690,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,620,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,990,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,690,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,430,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
19,090,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,240,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,690,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت حداقل 7 ماه اعتبار داشته باشد
خدمات آژانس
  • لیدر فارسی زبان
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بلیط رفت و برگشت
  • بیمه مسافرتی
  • اقامت در هتل با صبحانه

توضیحات

ویژه  2و9 اسفند 98 

کودک زیر 2 سال 400.000 تومان می باشد.

پرداخت 70% مبلغ تور در هنگام رزرو الزامی می باشد.

نرخ نهایی با کانتر چک شود.

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql