تور تایلند (4شب پوکت +3شب بانکوک) با پرواز ماهان ویژه نوروز 99

تور تایلند (4شب پوکت +3شب بانکوک) با پرواز ماهان ویژه نوروز 99

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,070,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,260,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
9,360,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,980,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,080,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
9,360,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,230,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,580,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
9,690,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,720,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
11,100,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
9,830,000 تومان
نفر سوم بزرگسال: 10.230.000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,540,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,190,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
11,580,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
10,000,000 تومان
نرخ نفر سوم بزرگسال : 13.710.000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,620,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,360,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
11,280,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
9,890,000 تومان
نفر سوم بزرگسال: 12.790.000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,710,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,530,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
11,400,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
9,930,000 تومان
نفر سوم بزرگسال: 12.920.000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,710,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,530,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
11,790,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
10,070,000 تومان
نفر سوم بزرگسال: 13.310.000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,710,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,530,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
11,690,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
10,040,000 تومان
نرخ نفر سوم بزرگسال : 13.210.000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,730,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,590,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
11,950,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
10,130,000 تومان
نفر سوم بزرگسال: 13.480.000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,850,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,810,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
9,910,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,860,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,840,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
11,790,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
10,070,000 تومان
نفر سوم بزرگسال: 13.310.000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
16,120,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
11,540,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
9,980,000 تومان
نفر سوم بزرگسال: 13.060.000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,240,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
16,590,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
11,510,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
9,970,000 تومان
نفر سوم بزرگسال: 13.030.000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,270,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
16,650,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
11,790,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
10,070,000 تومان
نرخ نفر سوم بزرگسال : 13.310.000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,410,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
16,930,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
12,640,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
10,370,000 تومان
نفر سوم بزرگسال: 14.160.000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
17,120,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
10,140,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,770,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
17,650,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
12,300,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
10,250,000 تومان
نرخ نفر سوم بزرگسال : 13.820.000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,840,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
17,790,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
12,610,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
10,360,000 تومان
نرخ نفر سوم بزرگسال : 14.130.000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,060,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
18,240,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
12,670,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
10,380,000 تومان
نرخ نفر سوم بزرگسال : 14.190.000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
18,490,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
13,050,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
10,510,000 تومان
نرخ نفر سوم بزرگسال : 14.570.000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,610,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
19,330,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
13,090,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
10,520,000 تومان
نرخ نفر سوم بزرگسال : 14.610.000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,760,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
19,640,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
13,240,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
10,580,000 تومان
نرخ نفر سوم بزرگسال : 14.760.000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,430,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
20,980,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
13,910,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
10,810,000 تومان
نرخ نفر سوم بزرگسال : 15.430.000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,050,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
22,210,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
14,650,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
11,070,000 تومان
نرخ نفر سوم بزرگسال : 16.170.000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,270,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
22,660,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
14,750,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
11,110,000 تومان
نرخ نفر سوم بزرگسال : 16.270.000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,630,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
23,380,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
15,110,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
11,230,000 تومان
نرخ نفر سوم بزرگسال : 16.630.000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,340,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
26,790,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
16,820,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
11,830,000 تومان
نرخ نفر سوم بزرگسال : 18.340.000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
 • پاسپورت حداقل 7 ماه اعتبار داشته باشد
 • 2قطعه عکس زمینه سفید رنگی 4*3
 • 2قطعه عکس زمینه سفید رنگی 4*3
 • کپی صفحه اول و دوم شناسنامه
 • آدرس، شغل و ایمیل و شماره تلفن مسافر
خدمات آژانس
 • لیدر فارسی زبان
 • بلیط رفت و برگشت
 • ترانسفر فرودگاهی
 • اقامت در هتل با صبحانه
 • بیمه مسافرتی

توضیحات

ویژه نوروز 99

تاریخ های رفت: 25و26و28و29 اسفند- 1و3و4و6و7و8و13 فروردین)

نرخ کودک زیر دو سال 1.890.000 تومان می باشد.

این پکیح در تاریخ 25 اسفند  2.300.000 تومان کاهش نرخ دارد.

این پکیح در تاریخ 26 اسفند 1.700.000 تومان کاهش نرخ دارد.

این پکیح در تاریخ 13 فروردین 2.700.000 تومان کاهش نرخ دارد.

پرداخت 70% مبلغ تور در هنگام رزرو الزامی می باشد.

نرخ نهایی با کانتر مربوطه چک شود.

مسئولین تور

6Lf346UUAAAAAJfmB0roUzgoSL1SGLOENeqg3Wfz