تور تایلند (4 شب پاتایا +3 شب بانکوک) | ویژه نوروز 1402

تور تایلند (4 شب پاتایا +3 شب بانکوک) | ویژه نوروز 1402

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
46,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
51,000,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
43,280,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
46,640,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
51,680,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
46,590,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
43,370,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
46,780,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
51,970,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
43,420,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
47,410,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
53,220,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
47,460,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
43,660,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
47,460,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
53,310,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
46,540,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
43,660,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
48,220,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
54,850,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
48,940,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
43,950,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
48,320,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
55,040,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
43,950,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
48,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
55,800,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
44,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
48,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
55,800,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
44,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
49,860,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
58,110,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
44,530,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
49,860,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
58,110,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
44,530,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
50,480,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
59,360,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
49,860,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
44,720,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
50,670,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
59,740,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
51,300,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
44,820,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
50,820,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
60,030,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
44,860,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
50,820,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
60,030,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
49,900,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
44,860,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
51,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
60,800,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
51,300,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
44,960,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
51,580,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
61,570,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
45,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
52,780,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
63,970,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
45,540,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
52,830,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
64,060,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
52,060,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
45,540,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
53,310,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
65,020,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
45,730,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
54,220,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
66,850,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
52,980,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
46,020,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
54,660,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
67,710,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
53,650,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
46,210,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
57,060,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
72,510,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
56,050,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
47,020,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
57,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
72,990,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
56,140,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
47,120,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
60,320,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
79,040,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
48,180,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
61,760,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
81,920,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
59,740,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
48,660,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
62,430,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
83,260,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
48,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
63,820,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
86,050,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
62,140,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
49,380,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
66,180,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
90,750,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
63,730,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
50,240,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
67,520,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
93,440,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
63,580,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
50,670,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
68,140,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
94,690,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
65,500,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
50,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
70,450,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
99,300,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
66,800,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
51,730,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت حداقل 7 ماه اعتبار داشته باشد
  • کپی صفحه اول و دوم شناسنامه
خدمات آژانس
  • لیدر فارسی زبان
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بلیط رفت و برگشت
  • بیمه مسافرتی
  • اقامت در هتل با صبحانه

توضیحات

نرخ کودک زیر دو سال 6.000.000 تومان می باشد.

پرداخت 70% مبلغ تور در هنگام رزرو الزامی می باشد.

نرخ نهایی با کانتر مربوطه چک شود.

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql