تور آنتالیا | ویژه رفت 19 فروردین | بهار 1402

تور آنتالیا | ویژه رفت 19 فروردین | بهار 1402

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
16,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
19,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,124,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
23,727,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,322,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,668,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
27,002,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,239,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
22,560,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
29,868,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,296,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,588,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
34,576,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,027,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
25,344,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
34,601,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,410,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
25,584,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
36,059,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,606,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
26,648,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
35,418,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,131,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
31,496,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
46,599,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,550,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
32,196,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
47,299,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,250,000 تومان
توضیحات :
رزرو
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
34,954,080 تومان 33,936,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
51,764,710 تومان 50,257,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,544,380 تومان 19,946,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
34,284,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
50,849,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,086,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
34,828,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
52,124,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,003,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
36,372,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
54,398,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,921,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
37,176,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
54,715,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,142,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
40,896,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
62,089,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,730,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
40,896,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
62,089,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,730,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
43,680,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
66,822,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,844,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
44,286,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
67,873,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,438,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
44,598,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
68,404,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,594,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
47,920,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
72,280,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,040,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
48,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
75,696,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
25,932,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
51,082,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
80,952,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
25,479,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
54,816,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
85,753,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,298,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
61,580,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
96,902,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
31,304,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
70,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
109,276,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
36,892,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
73,260,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
117,108,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
35,676,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
75,348,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
120,658,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
36,511,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
109,444,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
179,601,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
49,310,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

پرواز رفت و برگشت با ایرلاین ،تیلویند ترانسفر فرودگاهی راهنمای فارسی ،زبان اقامت در هتل بیمه مسافرتی نرخ کودک بدون تخت 12/۹۹۰/۰۰۰ تومان است و کودک زیر ۲ سال 1.990.000 تومان و بدون کمیسیون است. مسئولیت کنترل گذرنامه بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور و اعتبار آن با آژانس ثبت نام کننده است.

بار مجاز مسافر ۲۰ کیلوگرم می باشد همراه داشتن کارت واکسن الزامی است.

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql