تور مارماریس | ویژه نوروز 1403

تور مارماریس | ویژه نوروز 1403

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
37,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
48,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
39,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
52,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
40,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
52,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
41,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
-
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
FAMILY 2ADL+2CHD
توضیحات : FAMILY 2ADL+2CHD
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
41,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
55,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,700,000 تومان
SEA VIEW
توضیحات : SEA VIEW
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
43,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
56,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
29,900,000 تومان
SEA VIEW
توضیحات : SEA VIEW
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
43,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
58,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
30,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
44,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
-
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
FAMILY 2ADL+2CHD
توضیحات : FAMILY 2ADL+2CHD
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
44,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
60,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
30,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
44,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
57,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
30,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
45,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
61,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
31,000,000 تومان
SEA VIEW
توضیحات : SEA VIEW
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
46,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
63,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
31,600,000 تومان
SEA VIEW
توضیحات : SEA VIEW
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
49,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
65,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
33,700,000 تومان
SUPERIOR
توضیحات : SUPERIOR
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
50,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
-
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
FAMILY 2ADL+2CHD
توضیحات : FAMILY 2ADL+2CHD
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
54,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
71,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
35,100,000 تومان
POOL ACCESS STAIRS
توضیحات : POOL ACCESS STAIRS
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
54,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
71,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
35,100,000 تومان
POOL DIRECT
توضیحات : POOL DIRECT
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
58,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
80,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
37,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
62,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
86,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
38,900,000 تومان
RIVER VIEW
توضیحات : RIVER VIEW
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
64,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
89,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
39,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

خدمات

- 6 شب اقامت در هتل

- بلیط رفت و برگشت

- ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی

- راهنمای فارسی زبان

- بیمه مسافرتی

توضیحات

- نرخ بچه بدون تخت 1.900.000 تومان و نت می باشد.

- نرخ کودکان زیر ۲ سال 18.000.000 تومان و نت می باشد.

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql