تور مارماریس | ویژه نوروز 1403

تور مارماریس | ویژه نوروز 1403

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
34,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
46,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,300,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
34,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
-
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
FAMILY 2ADL+2CHD
توضیحات : FAMILY 2ADL+2CHD
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
35,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
48,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,200,000 تومان
SEA VIEW
توضیحات : SEA VIEW
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
37,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
50,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,300,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
37,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
51,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
25,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
39,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
-
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
FAMILY 2ADL+2CHD
توضیحات : FAMILY 2ADL+2CHD
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
39,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
54,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,000,000 تومان
SEA VIEW
توضیحات : SEA VIEW
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
41,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
57,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
42,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
58,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,700,000 تومان
SUPERIOR
توضیحات : SUPERIOR
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
43,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
-
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
FAMILY 2ADL+2CHD
توضیحات : FAMILY 2ADL+2CHD
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
43,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
60,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,600,000 تومان
sea view
توضیحات : sea view
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
44,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
60,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
45,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
62,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
29,600,000 تومان
sea view
توضیحات : sea view
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
47,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
64,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
30,100,000 تومان
pool access stairs
توضیحات : pool access stairs
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
47,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
64,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
30,100,000 تومان
Pool Direct
توضیحات : Pool Direct
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

خدمات

- 6 شب اقامت در هتل

- بلیط رفت و برگشت

- ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی

- راهنمای فارسی زبان

- بیمه مسافرتی

توضیحات

- نرخ بچه بدون تخت 1.900.000 تومان و نت می باشد.

- نرخ کودکان زیر ۲ سال 18.000.000 تومان و نت می باشد.

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql