تور آنتالیا | ویژه نوروز 1403 | رفت 9 فروردین

تور آنتالیا | ویژه نوروز 1403 | رفت 9 فروردین

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
28,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
32,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
37,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,490,000 تومان
توضیحات :
رزرو
6 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
35,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
41,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
32,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
6 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
36,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
42,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,690,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
38,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
44,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
32,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
39,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
49,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,490,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
41,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
50,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,290,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
42,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
52,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
42,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
51,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
45,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
54,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
30,090,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
47,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
59,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
31,090,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
49,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
67,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
34,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
51,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
62,710,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
36,070,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
51,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
61,470,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
36,390,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
52,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
65,880,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
36,550,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
55,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
77,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
36,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
55,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
70,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
37,390,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
62,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
90,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
40,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
66,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
97,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
42,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
67,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
84,880,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
43,660,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
73,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
109,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
46,390,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
80,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
122,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
49,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
89,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
126,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
54,580,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
91,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
136,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
48,290,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
93,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
133,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
49,390,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات


بلیط رفت و برگشت پرواز ساوت ویند به آنتالیا - 6 شب اقامت در هتل - ترانسفر فرودگاهی - راهنما و بیمه مسافرتی

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql