تور ایروان | ویژه نوروز 1403

تور ایروان | ویژه نوروز 1403

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
24,360,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,860,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,330,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
24,360,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,560,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,460,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
25,920,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,860,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,460,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
25,140,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,860,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,110,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
24,360,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,640,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,760,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
25,140,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,460,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,760,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
27,220,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,460,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
22,540,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
27,480,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,460,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
22,670,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
29,040,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,460,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
22,930,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
30,860,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,860,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
23,060,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
29,040,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,460,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
23,710,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
29,820,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,640,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
23,710,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
29,820,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,640,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,360,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
31,640,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,640,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,620,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
31,120,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,460,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,620,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
29,820,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,240,000 تومان
ECO
توضیحات : ECO
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
25,010,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
32,420,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,640,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
25,270,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
31,640,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
25,270,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
32,420,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,120,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
25,660,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
31,640,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,240,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
26,050,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
35,020,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,940,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
26,960,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
36,320,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,640,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
27,350,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
37,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,760,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
27,610,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
38,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
ECO
توضیحات : ECO
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
27,610,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
37,880,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
28,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
37,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,540,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
28,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
37,620,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,160,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
30,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
41,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,780,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
32,940,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
44,120,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,020,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
33,850,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
46,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,460,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
34,370,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
46,980,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,420,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات


خدمات
قیمت کودک ۲ تا ٦ سال بدون تخت 16/900/000 تومان می باشد.
قیمت کودک زیر ۲ سال 2/000/000 تومان نت می باشد.
بلیط رفت و برگشت قشم ایر استقبال و ترانسفر فرودگاهی اقامت در هتل بیمه مسافرتی ، سیم کارت

توضیحات:
۱ - صدور بیمه برای افراد بالای ۶۰ سال اجباری و مبلغ آن جداگانه مازاد بر مبلغ تور اخذ خواهد شد. ۲ - پرداخت 70% مبلغ تور در زمان ثبت نام الزامی میباشد.
۳ - پرواز و هتل چارتر و غیر قابل استرداد می باشد.
۴ - در برخی از هتلها قابلیت رزرو فقط یک کودک میباشد ، لطفا با کانتر فروش چک شود.
۵ - مسئولیت کنترل پاسپورت مسافرین از بابت هرنوع ممنوعیت خروجی از کشور بر عهده مسافر و آژانس ثبت نام کننده میباشد در غیر اینصورت مسئول هزینههای متعلقه خواهد شد.

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql