تور دبی | ویژه زمستان 1402

تور دبی | ویژه زمستان 1402

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
23,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
31,050,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,930,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,250,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
31,250,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,410,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
26,130,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
35,530,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,130,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
26,520,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
36,240,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,520,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
26,910,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
37,730,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,910,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
29,110,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
41,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,840,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
29,760,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
42,520,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,520,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
29,760,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
42,720,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
29,760,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
29,820,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
42,850,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
29,820,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
29,950,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
43,110,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
29,950,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
31,050,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
44,660,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
29,760,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
32,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
47,770,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
32,090,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
32,160,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
47,510,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
32,160,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
33,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
45,310,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
33,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
33,650,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
46,610,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
33,650,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
35,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
53,730,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
35,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
41,420,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
65,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
37,860,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
42,720,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
69,930,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
42,720,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
42,720,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
68,640,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
29,980,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
42,720,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
68,640,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
42,720,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
43,110,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
69,670,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
43,110,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
48,550,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
78,360,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
42,720,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
50,820,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
84,840,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
50,820,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

بلیط رفت و برگشت، بیمه مسافرتی ، ویزای توریستی 14 روزه ، 4 شب و 5 روز اقامت در هتل با صبحانه

نرخ کودک بدون تخت 16.800.000 تومان و نوزاد 3.290.000 تومان است.

مدارک لازم

گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار ، ه اسکن شناسنامه (برای زوجین صفحه دوم شناسنامه الزامی میباشد) ، اسکن پاسپورت اسکن کارت ملی ، اسکن عکس 4*3 تمام رخ

پرداخت 70 درصد مبلغ تور الزامی می باشد.

قوانین کنسلی

چارتر و غیر قابل استرداد می باشد.

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql