تور پوکت | ویژه نوروز 1403 | رفت 28 و 29 اسفند و 1 و 4 و 5 فروردین

تور پوکت | ویژه نوروز 1403 | رفت 28 و 29 اسفند و 1 و 4 و 5 فروردین

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
85,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
93,170,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
68,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
65,110,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
87,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
93,460,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
68,360,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
65,220,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
88,360,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
95,810,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
69,420,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
65,690,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
89,540,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
98,950,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
70,480,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
66,160,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
90,720,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
100,520,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
71,540,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
66,640,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
91,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
102,870,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
72,240,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
66,950,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
91,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
99,730,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
72,240,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
66,950,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
93,070,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
105,220,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
73,650,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
67,580,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
95,420,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
113,060,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
75,770,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
68,520,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
96,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
112,280,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
76,830,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
68,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
96,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
114,630,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
77,180,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
69,140,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
97,380,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
124,040,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
77,530,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
69,300,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
98,950,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
117,760,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
78,940,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
69,930,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
99,340,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
117,760,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
79,300,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
70,080,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
99,730,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
118,550,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
79,650,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
70,240,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
100,120,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
129,520,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
80,000,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
70,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
100,520,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
120,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
80,360,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
70,560,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
100,520,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
126,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
80,360,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
70,560,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
105,220,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
141,280,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
84,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
72,440,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
107,960,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
169,510,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
87,060,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
73,530,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
109,530,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
144,420,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
88,470,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
74,160,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
109,920,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
138,150,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
88,820,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
74,320,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
118,550,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
156,180,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
96,580,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
77,770,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
149,520,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
258,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
124,460,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
90,160,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

خدمات تور: پرواز امارات- اقامت هتل با صبحانه- بیمه نامه –ترانسفر فرودگاهی - راهنمای فارسی زبان –ویزای تایلند

مدارک لازم:پاسپورت با اعتبار 7 ماه ، کپی شناسنامه ،کپی کارت ملی ، پرینت حساب با مانده 50/000/000 تومانی ،عکس 6X4

پرواز و هتل بصورت چارتر و غیر قابل استرداد مي باشد .

پرداخت 70 %کل هزينه تور در زمان رزرواسیون ضروري مي باشد. .

پکیج طبق نرخ پایه پروازی میباشد, نرخ پرواز تاریخ مورد نظر چک شود.

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql