تور آنتالیا | ویژه بهار 1403

تور آنتالیا | ویژه بهار 1403

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
32,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
37,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,090,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
34,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
43,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
29,290,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
35,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
42,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
29,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
37,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
44,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
33,190,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
38,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
46,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
31,190,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
39,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
49,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
25,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
40,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
49,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
31,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
40,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
49,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
40,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
44,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
57,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
34,090,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
46,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
57,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
34,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
46,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
58,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
35,090,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
47,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
61,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
35,310,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
48,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
61,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
36,090,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
48,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
61,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
36,290,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
49,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
76,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
36,690,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
50,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
63,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
50,290,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
52,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
67,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
37,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
52,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
67,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
38,190,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

پرواز رفت و برگشت با ایرلاین ترکیش ترانسفر فرودگاهی راهنمای فارسی ،زبان اقامت در هتل بیمه مسافرتی نرخ کودک بدون تخت 19/990/000 تومان است و کودک زیر ۲ سال 2.990.000 تومان و بدون کمیسیون است. مسئولیت کنترل گذرنامه بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور و اعتبار آن با آژانس ثبت نام کننده است.

بار مجاز مسافر ۲۰ کیلوگرم می باشد .

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql