تور کوش آداسی | ویژه تابستان 1403

تور کوش آداسی | ویژه تابستان 1403

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
28,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
34,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
30,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
36,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
25,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
30,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
45,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
41,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
54,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
31,090,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
45,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
62,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,390,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
47,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
64,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,990,000 تومان
اتاق دید مستقیم دریا
توضیحات : اتاق دید مستقیم دریا
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
54,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
73,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
55,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
84,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
55,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
92,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
55,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
75,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,990,000 تومان
اتاق دید مستقیم دریا
توضیحات : اتاق دید مستقیم دریا
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
56,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
96,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,990,000 تومان
اتاق دید مستقیم دریا
توضیحات : اتاق دید مستقیم دریا
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
60,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
93,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
62,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
85,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
66,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
90,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
67,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
92,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
72,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
110,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,090,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
74,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
108,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
47,690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

خدمات تور: بلیط رفت و برگشت با پرواز معراج، 6 شب اقامت در هتل با خدمات کامل، ترانسفر فرودگاهی ، راهنما تور ، بیمه مسافرتی

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql