تور آنکارا 3 شب با پرواز ایران ایر ویژه اسفند 98

تور آنکارا 3 شب با پرواز ایران ایر ویژه اسفند 98

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,370,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,530,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
1,930,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,430,000 تومان
55دقیقه پیاده تا سفارت آمریکا و 1:50 دقیقه تا VAC
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,540,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,800,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
1,885,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,430,000 تومان
12دقیقه پیاده تا سفارت آمریکا و 1:20 دقیقه تا VAC
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,585,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,925,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,010,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,430,000 تومان
06دقیقه پیاده تا سفارت آمریکا و 1:20 دقیقه تا VAC
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,655,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,797,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
1,970,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,430,000 تومان
12دقیقه پیاده تا سفارت آمریکا و 1:25 دقیقه تا VAC
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,680,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,070,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
1,930,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,430,000 تومان
05دقیقه پیاده تا سفارت آمریکا و 1:20 دقیقه تا VAC
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,680,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,925,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,155,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,430,000 تومان
13دقیقه پیاده تا سفارت آمریکا و 1:20 دقیقه تا VAC
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,810,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,320,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,100,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,430,000 تومان
10دقیقه پیاده تا سفارت آمریکا و 1:20 دقیقه تا VAC
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,810,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,240,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
1,885,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,430,000 تومان
1:30دقیقه پیاده تا سفارت آمریکا و 07 دقیقه تا VAC
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,810,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,365,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
1,970,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,430,000 تومان
01دقیقه پیاده تا سفارت آمریکا و 1:20 دقیقه تا VAC
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,840,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,420,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,070,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,430,000 تومان
05دقیقه پیاده تا سفارت آمریکا و 1:20 دقیقه تا VAC
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,855,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,280,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
1,430,000 تومان
04دقیقه پیاده تا سفارت آمریکا و 1:20 دقیقه تا VAC
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,895,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,280,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,055,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,430,000 تومان
10دقیقه پیاده تا سفارت آمریکا و 1:25 دقیقه تا VAC
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,895,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,465,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,370,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,430,000 تومان
50دقیقه پیاده تا سفارت آمریکا و 1:45 دقیقه تا VAC
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,510,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
1,930,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,430,000 تومان
18دقیقه پیاده تا سفارت آمریکا و 1:05 دقیقه تا VAC
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,280,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,055,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,430,000 تومان
11دقیقه پیاده تا سفارت آمریکا و 1:25 دقیقه تا VAC
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,320,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,155,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,430,000 تومان
08دقیقه پیاده تا سفارت آمریکا و 1:20 دقیقه تا VAC
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,125,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,890,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
1,985,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,430,000 تومان
1:09دقیقه پیاده تا سفارت آمریکا و 02 دقیقه تا VAC
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,210,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,950,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,240,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,430,000 تومان
16دقیقه پیاده تا سفارت آمریکا و 1:20 دقیقه تا VAC
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,250,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,030,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
1,970,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,430,000 تومان
1:05دقیقه پیاده تا سفارت آمریکا و 16 دقیقه تا VAC
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,310,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,090,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,325,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,430,000 تومان
13دقیقه پیاده تا سفارت آمریکا و 1:15 دقیقه تا VAC
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,535,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,630,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
1,430,000 تومان
11دقیقه پیاده تا سفارت آمریکا و 1:25 دقیقه تا VAC

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • کپی پاسپورت با 6 ماه اعتبار
خدمات آژانس
  • لیدر فارسی زبان
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بلیط رفت و برگشت

توضیحات

ویژه اسفند 98 

نرخ کودک زیر دو سال  170.000 تومان می باشد.

پرداخت 70% مبلغ تور در هنگام رزرو الزامی می باشد.

نرخ نهایی با کانتر مربوطه چک شود.

مسئولین تور

6Lf346UUAAAAAJfmB0roUzgoSL1SGLOENeqg3Wfz