شرایط اخذ ارز مسافرتی

شرایط اخذ ارز مسافرتی

شرایط دریافت ارز مسافرتی

هر روز قانون جدید برای اخذ ارز مسافرتی، ارائه می شود و شما باید در سفرهای خارجی خود به این قوانین توجه نمایید. این شرایط می توان به :

  • اصل پاسپورت ایرانی، اصل بلیط ممهور به مهر آژانس، اصل ویزا، اصل عوارض خروج.
  • از 6 روز مانده به تاریخ پرواز تا روز پرواز
  • انجام عملیات هروز از ساعت 9 صبح  لغایت 12:30 (پنجشنبه 11:30)
  • حضور صاحب پاسپورت الزامی می باشد.
  • به افراد مقیم خارج از کشور ارز تعلق نمیگیرد.
  • به افراد زیر 12 سال ارز تعلق نمیگیرد.
  • به هر فرد در یک سال شمسی یکبار ارز تعلق میگیرد.
    به مسافران زمینی و دریایی ارز تعلق نمیگیرد.

و... اشاره کرد.

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql