مدارک اخذ ویزا

مدارک اخذ ویزا

مدارک لازم جهت اخذ ویزای دبی

اسکن واضح پاسپورت که حداقل 6 ماه اعتبار داشته باشد.
 یک قطعه عکس 4*3

مدارک لازم جهت اخذ ویزای تایلند

اصل پاسپورت با 6 ماه اعتبار از تاریخ پرواز
 یک قطعه عکس رنگی تمام رخ زمینه سفید
 کپی صفحه اول شناسنامه
 کپی کارت ملی
تمکن مالی برای هر نفر مبلغ 3.000.000 تومان

مدارک لازم جهت اخذ ویزای سنگاپور

اصل پاسپورت با 7 ماه اعتبار از تاریخ پرواز
 یک قطعه عکس رنگی تمام رخ زمینه سفید

مدارک لازم جهت اخذ ویزای بلغارستان

اصل گذرنامه با 7 ماه اعتبار کامل،
 یک قطعه عکس تمام رخ، رنگی، زمینه سفید (4.5×3.5 )،
 تکمیل فرم مشخصات فردی به صورت کاملا دقیق و صحیح،
 کپی تمامی صفحات شناسنامه روی برگه A4 هر کدام به صورت جداگانه،
 کپی صفحه اول و دوم پاسپورت و صفحات دارای ویزا روی برگه A4 هر کدام به صورت جداگانه، گواهی بانک به مدت حداقل 3 ماه،
در صورت رد شدن از سفارت سایر کشورهای اروپایی، کلیه مدارک مبنی برعلت رد شدن ویزا،
 گواهی اشتغال به کار جواز کسب ،پروانه ی مطب یا اساسنامه شرکت،
{ موارد لازم به ذکر در ترجمه گواهی اشتغال به کار: نام و نام خانودگی / شماره گذرنامه / نام شرکت یا موسسه / سمت دقیق / مدت زمان اشتغال به کار در آن شرکت یا موسسه / میزان حقوق دریافتی ماهیانه / مهر و امضای مدیر عامل یا رئیس هئیت مدیره ( در صورتی که گواهی به صورت کپی باشد،نیاز به ترجمه دارد.)}
 چک ضمانت شخص ثالث به مبلغ 2 میلیون تومان برای هر نفر. 
{ نکات مهمی که در زمان صدور چک باید رعایت گردد: در وجه آژانس ثبت نام کننده/ بدون تاریخ / بدون ذکر عنوان بابت ضمانت برگشت در متن چک . (صادرکننده ی چک شخصی است که شما را در سفر همراهی نمی کند.)}

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql