تور پاتایا با پرواز عمان ایر 7 شب ویژه نوروز 98

تور پاتایا با پرواز عمان ایر 7 شب ویژه نوروز 98

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,150,000 تومان +138 دلار
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,150,000 تومان +224 دلار
کودک 6 تا 12 سال
4,600,000 تومان +138 دلار
کودک 2 تا 6 سال
4,600,000 تومان +88 دلار
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,150,000 تومان +160 دلار
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,150,000 تومان +266 دلار
کودک 6 تا 12 سال
4,600,000 تومان +152 دلار
کودک 2 تا 6 سال
4,600,000 تومان +94 دلار
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,150,000 تومان +174 دلار
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,150,000 تومان +296 دلار
کودک 6 تا 12 سال
4,600,000 تومان +166 دلار
کودک 2 تا 6 سال
4,600,000 تومان +94 دلار
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,150,000 تومان +180 دلار
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,150,000 تومان +310 دلار
کودک 6 تا 12 سال
4,600,000 تومان +174 دلار
کودک 2 تا 6 سال
4,600,000 تومان +102 دلار
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,150,000 تومان +180 دلار
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,150,000 تومان +310 دلار
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
4,600,000 تومان +102 دلار
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,150,000 تومان +194 دلار
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,150,000 تومان +338 دلار
کودک 6 تا 12 سال
4,600,000 تومان +180 دلار
کودک 2 تا 6 سال
4,600,000 تومان +102 دلار
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,150,000 تومان +210 دلار
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,150,000 تومان +366 دلار
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
4,600,000 تومان +110 دلار
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,150,000 تومان +216 دلار
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,150,000 تومان +380 دلار
کودک 6 تا 12 سال
4,600,000 تومان +194 دلار
کودک 2 تا 6 سال
4,600,000 تومان +110 دلار
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,150,000 تومان +238 دلار
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,150,000 تومان +424 دلار
کودک 6 تا 12 سال
4,600,000 تومان +224 دلار
کودک 2 تا 6 سال
4,600,000 تومان +116 دلار
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,150,000 تومان +246 دلار
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,150,000 تومان +438 دلار
کودک 6 تا 12 سال
4,600,000 تومان +230 دلار
کودک 2 تا 6 سال
4,600,000 تومان +124 دلار
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,150,000 تومان +246 دلار
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,150,000 تومان +438 دلار
کودک 6 تا 12 سال
4,600,000 تومان +230 دلار
کودک 2 تا 6 سال
4,600,000 تومان +124 دلار
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,150,000 تومان +246 دلار
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,150,000 تومان +438 دلار
کودک 6 تا 12 سال
4,600,000 تومان +230 دلار
کودک 2 تا 6 سال
4,600,000 تومان +124 دلار
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,150,000 تومان +260 دلار
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,150,000 تومان +466 دلار
کودک 6 تا 12 سال
4,600,000 تومان +238 دلار
کودک 2 تا 6 سال
4,600,000 تومان +124 دلار
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,150,000 تومان +260 دلار
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,150,000 تومان +466 دلار
کودک 6 تا 12 سال
4,600,000 تومان +246 دلار
کودک 2 تا 6 سال
4,600,000 تومان +130 دلار
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,150,000 تومان +266 دلار
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,150,000 تومان +480 دلار
کودک 6 تا 12 سال
4,600,000 تومان +246 دلار
کودک 2 تا 6 سال
4,600,000 تومان +130 دلار
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,150,000 تومان +266 دلار
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,150,000 تومان +480 دلار
کودک 6 تا 12 سال
4,600,000 تومان +246 دلار
کودک 2 تا 6 سال
4,600,000 تومان +130 دلار
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,150,000 تومان +280 دلار
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,150,000 تومان +510 دلار
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
4,600,000 تومان +138 دلار
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,150,000 تومان +288 دلار
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,150,000 تومان +524 دلار
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
4,600,000 تومان +138 دلار
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,150,000 تومان +316 دلار
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,150,000 تومان +580 دلار
کودک 6 تا 12 سال
4,600,000 تومان +288 دلار
کودک 2 تا 6 سال
4,600,000 تومان +144 دلار
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,150,000 تومان +316 دلار
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,150,000 تومان +580 دلار
کودک 6 تا 12 سال
4,600,000 تومان +296 دلار
کودک 2 تا 6 سال
4,600,000 تومان +144 دلار
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,150,000 تومان +338 دلار
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,150,000 تومان +624 دلار
کودک 6 تا 12 سال
4,600,000 تومان +310 دلار
کودک 2 تا 6 سال
4,600,000 تومان +152 دلار
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,150,000 تومان +360 دلار
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,150,000 تومان +666 دلار
کودک 6 تا 12 سال
4,600,000 تومان +330 دلار
کودک 2 تا 6 سال
4,600,000 تومان +160 دلار
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,150,000 تومان +360 دلار
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,150,000 تومان +666 دلار
کودک 6 تا 12 سال
4,600,000 تومان +324 دلار
کودک 2 تا 6 سال
4,600,000 تومان +160 دلار
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,150,000 تومان +388 دلار
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,150,000 تومان +724 دلار
کودک 6 تا 12 سال
4,600,000 تومان +360 دلار
کودک 2 تا 6 سال
4,600,000 تومان +174 دلار
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,150,000 تومان +410 دلار
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,150,000 تومان +766 دلار
کودک 6 تا 12 سال
4,600,000 تومان +366 دلار
کودک 2 تا 6 سال
4,600,000 تومان +180 دلار
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,150,000 تومان +480 دلار
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,150,000 تومان +910 دلار
کودک 6 تا 12 سال
4,600,000 تومان +438 دلار
کودک 2 تا 6 سال
4,600,000 تومان +202 دلار
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,150,000 تومان +502 دلار
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,150,000 تومان +952 دلار
کودک 6 تا 12 سال
4,600,000 تومان +460 دلار
کودک 2 تا 6 سال
4,600,000 تومان +210 دلار
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,150,000 تومان +530 دلار
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,150,000 تومان +1,010 دلار
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
4,600,000 تومان +224 دلار

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
 • پاسپورت حداقل 7 ماه اعتبار داشته باشد
 • 2قطعه عکس زمینه سفید رنگی 4*3
 • کپی صفحه اول و دوم شناسنامه
 • کپی کارت ملی (پشت و رو)
 • تمکن مالی برای هر نفر به مبلغ4 میلیون تومان
خدمات آژانس
 • بلیط رفت و برگشت
 • ترانسفر فرودگاهی
 • اقامت در هتل با صبحانه
 • گشت شهری
 • ویزا
 • بیمه مسافرتی
 • گشت شهری

توضیحات

نرخ کودک زیر دو سال 1.000.000 تومان + 44 دلار می باشد. 

مسئولین تور

6Lf346UUAAAAAJfmB0roUzgoSL1SGLOENeqg3Wfz