تور بالی 7شب با پرواز عمان ایر ویژه نوروز 98

تور بالی 7شب با پرواز عمان ایر ویژه نوروز 98

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,200,000 تومان +136 دلار
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,200,000 تومان +220 دلار
کودک 6 تا 12 سال
8,200,000 تومان +126 دلار
کودک 2 تا 6 سال
8,200,000 تومان +106 دلار
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,200,000 تومان +136 دلار
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,200,000 تومان +220 دلار
کودک 6 تا 12 سال
8,200,000 تومان +126 دلار
کودک 2 تا 6 سال
8,200,000 تومان +106 دلار
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,200,000 تومان +184 دلار
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,200,000 تومان +314 دلار
کودک 6 تا 12 سال
8,200,000 تومان +174 دلار
کودک 2 تا 6 سال
8,200,000 تومان +136 دلار
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,200,000 تومان +210 دلار
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,200,000 تومان +366 دلار
کودک 6 تا 12 سال
8,200,000 تومان +200 دلار
کودک 2 تا 6 سال
8,200,000 تومان +136 دلار
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,200,000 تومان +224 دلار
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,200,000 تومان +392 دلار
کودک 6 تا 12 سال
8,200,000 تومان +200 دلار
کودک 2 تا 6 سال
8,200,000 تومان +136 دلار
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,200,000 تومان +224 دلار
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,200,000 تومان +392 دلار
کودک 6 تا 12 سال
8,200,000 تومان +200 دلار
کودک 2 تا 6 سال
8,200,000 تومان +136 دلار
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,200,000 تومان +304 دلار
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,200,000 تومان +554 دلار
کودک 6 تا 12 سال
8,200,000 تومان +278 دلار
کودک 2 تا 6 سال
8,200,000 تومان +168 دلار
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,200,000 تومان +386 دلار
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,200,000 تومان +716 دلار
کودک 6 تا 12 سال
8,200,000 تومان +382 دلار
کودک 2 تا 6 سال
8,200,000 تومان +168 دلار
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,200,000 تومان +386 دلار
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,200,000 تومان +716 دلار
کودک 6 تا 12 سال
8,200,000 تومان +382 دلار
کودک 2 تا 6 سال
8,200,000 تومان +168 دلار
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,200,000 تومان +412 دلار
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,200,000 تومان +772 دلار
کودک 6 تا 12 سال
8,200,000 تومان +386 دلار
کودک 2 تا 6 سال
8,200,000 تومان +168 دلار
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,200,000 تومان +434 دلار
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,200,000 تومان +810 دلار
کودک 6 تا 12 سال
8,200,000 تومان +386 دلار
کودک 2 تا 6 سال
4,440,000 تومان +168 دلار
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,200,000 تومان +516 دلار
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,200,000 تومان +976 دلار
کودک 6 تا 12 سال
8,200,000 تومان +494 دلار
کودک 2 تا 6 سال
8,200,000 تومان +164 دلار
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,200,000 تومان +596 دلار
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,200,000 تومان +1,136 دلار
کودک 6 تا 12 سال
8,200,000 تومان +350 دلار
کودک 2 تا 6 سال
8,200,000 تومان +168 دلار
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,200,000 تومان +742 دلار
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,200,000 تومان +1,430 دلار
کودک 6 تا 12 سال
8,200,000 تومان +386 دلار
کودک 2 تا 6 سال
8,200,000 تومان +174 دلار
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,200,000 تومان +934 دلار
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,200,000 تومان +1,816 دلار
کودک 6 تا 12 سال
8,200,000 تومان +460 دلار
کودک 2 تا 6 سال
8,200,000 تومان +174 دلار

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
 • پاسپورت حداقل 7 ماه اعتبار داشته باشد
 • 2قطعه عکس زمینه سفید رنگی 4*3
 • کپی صفحه اول و دوم شناسنامه
 • کپی کارت ملی (پشت و رو)
 • پرینت حساب بانکی به انگلیسی ومشخصات فردی
خدمات آژانس
 • لیدر فارسی زبان
 • ترانسفر فرودگاهی
 • بلیط رفت و برگشت
 • بیمه مسافرتی
 • ویزا
 • سیم کارت

توضیحات

نرخ کودک زیر 2 سال 1.000.000 تومان + 55 دلار می باشد. 

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql