تور ارمنستان 5شب با پرواز تابان ویژه توروز 98

تور ارمنستان 5شب با پرواز تابان ویژه توروز 98

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,845,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,895,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,095,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,310,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,035,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,965,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,810,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,310,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,110,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,260,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,165,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,310,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,135,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,895,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,310,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,310,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,465,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,675,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,950,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,310,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,540,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,830,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,095,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,310,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,640,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,110,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,950,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,310,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,780,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,895,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,170,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,310,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,930,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,540,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,095,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,310,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,180,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,690,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,380,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,310,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,395,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,040,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,670,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,310,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,895,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,240,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,450,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,310,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,710,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,395,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,740,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,310,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,760,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,895,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,310,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,310,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,210,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,470,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,740,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,310,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت حداقل 7 ماه اعتبار داشته باشد
خدمات آژانس
  • لیدر فارسی زبان
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بلیط رفت و برگشت
  • بیمه مسافرتی
  • اقامت در هتل با صبحانه

توضیحات

نرخ کودک زیر 2 سال 250.000 تومان می باشد.

بهدلیل نوسانات ارزی نرخ نهایی با کانتر مربوطه چک شود.

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql