تور تفلیس 4 شب با پرواز تابان ویژه مرداد 98

تور تفلیس 4 شب با پرواز تابان ویژه مرداد 98

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,450,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,750,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,340,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,090,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,850,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,340,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,090,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,850,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,340,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,090,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,850,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,390,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,090,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,850,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,390,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,090,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,550,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,000,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,390,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,090,000 تومان
توضیحات :
رزرو
4 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,550,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,000,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,390,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,090,000 تومان
توضیحات :
رزرو
4 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,100,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,440,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,090,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,100,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,440,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
20,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,650,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,850,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,340,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,090,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,300,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,340,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,090,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,850,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,550,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
2,090,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,850,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,550,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
2,090,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,950,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,800,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
2,090,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,950,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,800,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
2,090,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,650,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
2,090,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,050,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,000,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
2,090,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,350,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,840,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,090,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,250,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,590,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,090,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,250,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,400,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
2,090,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,250,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,400,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
20,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,250,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,400,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
2,090,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,350,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,550,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,590,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,090,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,350,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,550,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,590,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,090,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,650,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,900,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,090,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,090,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,900,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,190,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,090,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,050,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,000,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,890,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,090,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,100,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,090,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,090,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,950,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,800,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,540,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,090,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت حداقل 7 ماه اعتبار داشته باشد
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • لیدر فارسی زبان
  • ترانسفر فرودگاهی
  • اقامت در هتل با صبحانه
  • بیمه مسافرتی

توضیحات

نرخ کودک زیر 2 سال 350.000 تومان می باشد.

به دلیل نوسانات ارزی ، نرخ نهایی با کانتر مربوطه چک شود. 


مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql