تور کیش 2 شب با پرواز کاسپین و زاگرس ویژه بهمن 98

تور کیش 2 شب با پرواز کاسپین و زاگرس ویژه بهمن 98

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
715,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
700,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
610,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
790,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
780,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
610,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
820,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
810,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
610,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,110,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
1,090,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
610,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,130,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
1,020,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
610,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,230,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
1,125,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
610,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,510,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
1,480,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
610,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,830,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
1,790,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
610,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,200,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
2,030,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
610,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

ویژه بهمن ماه 98

نرخ کودک زیر 2 سال، 150.000 تومان می باشد. 

پرداخت 70% مبلغ تور در هنگام رزرو الزامی می باشد.

نرخ نهایی با کانتر مربوطه چک شود

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql