بدروم 6شب با پرواز اطلس گلوبال ویژه 24-25-26 مرداد 98

بدروم 6شب با پرواز اطلس گلوبال ویژه 24-25-26 مرداد 98

این تور منقضی شده است.

هتل ها

6 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,420,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
6,980,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,490,000 تومان
STD
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,450,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,340,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
7,560,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,490,000 تومان
STD ROOM
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,320,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,650,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,000,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,490,000 تومان
Standard Room Garden View
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,760,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,030,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,490,000 تومان
Club Room
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,760,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,220,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,490,000 تومان
Hotel Room
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,340,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,170,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,490,000 تومان
Club Room Garden View
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,070,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,260,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,870,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,490,000 تومان
Standard Room Garden View
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,070,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,260,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,870,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,490,000 تومان
Hotel Room
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,430,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
16,480,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,050,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,490,000 تومان
Standard Room Sea View
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,580,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
16,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,880,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,490,000 تومان
Standard Room , Valid Rate Check In 17 Aug
6 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
17,120,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,490,000 تومان
Village Room Land View
قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,570,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
28,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,130,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,490,000 تومان
Guest Room
قیمت 2 تخته (هرنفر)
22,020,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
30,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,850,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,490,000 تومان
Guest Room Sea View
قیمت 2 تخته (هرنفر)
22,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
34,450,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,140,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,490,000 تومان
Standard Room Side Sea View

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

نرخ کودک زیر 2 سال 400.000 تومان می باشد. 

ویژه رفت   24 ، 25 و 26  مرداد ماه
در صورت درخواست تور به تاریخ های رفت 25 و 26 مرداد ماه مبلغ 500.000 تومان به پکیج اضافه می گردد .
در صورت درخواست صندلی بیزنس کلاس مبلغ 3.000.000 تومان به پکیج اضافه می گردد .

مسئولین تور

6Lf346UUAAAAAJfmB0roUzgoSL1SGLOENeqg3Wfz