تور استانبول 3 شب با پرواز قشم ایر ویژه 17-19-20-21 مرداد 98

تور استانبول 3 شب با پرواز قشم ایر ویژه 17-19-20-21 مرداد 98

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,380,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,850,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,290,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,950,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,440,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,800,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,290,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,070,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,930,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,770,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,290,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,070,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,930,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,770,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,290,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,180,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,150,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,770,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,290,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,180,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,150,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,770,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,290,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,370,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,490,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,770,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,290,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,370,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,490,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,770,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,290,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,630,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,050,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,950,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,290,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,630,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,050,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,950,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,290,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,660,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,050,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,660,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,290,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,770,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,270,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,200,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,290,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,770,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,270,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,200,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,290,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,220,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,420,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,290,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,220,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,420,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,290,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,850,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,470,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,480,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,290,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,310,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,990,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,290,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,810,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,370,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,140,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,290,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,810,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,370,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,140,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,290,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,050,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,780,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,410,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,290,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,050,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,780,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,410,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,290,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,280,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,850,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,260,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,290,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت حداقل 7 ماه اعتبار داشته باشد
خدمات آژانس
  • لیدر فارسی زبان
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بلیط رفت و برگشت
  • بیمه مسافرتی

توضیحات

نرخ کودک زیر 2 سال 400.000 تومان می باشد. 

با توجه به نوسانات ارزی اخیر، نرخ نهایی هنگام خرید با کانتر مربوطه چک شود.

پرداخت 70% مبلغ تور در هنگام رزرو الزامی می باشد.

پکیج در تاریخ های 17-19-20 مرداد 100.000 تومان کاهش نرخ خواهد داشت.

پکیج در تاریخ 21 مرداد 200.000 تومان افزایش نرخ خواهد داشت.

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql