تور لحظه آخری کیش 2 شب با پرواز کاسپین و زاگرس ویژه بهمن 98

تور لحظه آخری کیش 2 شب با پرواز کاسپین و زاگرس ویژه بهمن 98

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
635,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
625,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
570,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
640,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
630,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
570,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
670,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
660,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
570,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
960,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
940,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
570,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
980,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
870,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
570,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,080,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
975,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
570,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,360,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
1,330,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
570,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,680,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
1,640,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
570,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,050,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
1,880,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
570,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

ویژه بهمن ماه 98

نرخ کودک زیر 2 سال، 150.000 تومان می باشد. 

پرداخت 70% مبلغ تور در هنگام رزرو الزامی می باشد.

نرخ نهایی با کانتر مربوطه چک شود


مسئولین تور

6Lf346UUAAAAAJfmB0roUzgoSL1SGLOENeqg3Wfz