تور تفلیس 7شب با پرواز قشم ایر ویژه تابستان 98

تور تفلیس 7شب با پرواز قشم ایر ویژه تابستان 98

این تور منقضی شده است.

هتل ها

7 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,385,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,670,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,385,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,090,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,575,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,045,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,480,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,090,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,575,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,045,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,480,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,090,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,765,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,330,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,575,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,090,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,765,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,330,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,575,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,090,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,860,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,615,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,765,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,090,000 تومان
7 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,045,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,990,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,765,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,090,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,425,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,750,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
3,090,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,710,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,315,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,235,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,090,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,695,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,235,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,090,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,275,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,450,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,520,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,090,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,275,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,450,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,140,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,090,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,275,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,450,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,140,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,090,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,750,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,300,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,520,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,090,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,095,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
3,090,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,880,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,660,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,560,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,090,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,880,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,660,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,560,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,090,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,825,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,550,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,880,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,090,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,660,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
18,220,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
10,190,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,090,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت حداقل 7 ماه اعتبار داشته باشد
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • لیدر فارسی زبان
  • ترانسفر فرودگاهی
  • اقامت در هتل با صبحانه
  • بیمه مسافرتی

توضیحات

نرخ کودک زیر 2 سال 390.000  تومان می باشد.
به دلیل نوسانات ارزی ، نرخ نهایی با کانتر مربوطه چک شود

** ویژه 1 الی 10 شهریور

*پکیج در تاریخ رفت 5 شهریور و برگشت 8 شهریور 500.000 تومان افزایش نرخ است.مسئولین تور

6Lf346UUAAAAAJfmB0roUzgoSL1SGLOENeqg3Wfz