آفر ویژه تور وارنا 7شب با پرواز ماهان ویژه 9 مرداد 98

آفر ویژه تور وارنا 7شب با پرواز ماهان ویژه 9 مرداد 98

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,845,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,245,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,645,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,345,000 تومان
STD
توضیحات : STD
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,395,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,995,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,895,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,345,000 تومان
STD
توضیحات : STD
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,445,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,445,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,995,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,345,000 تومان
STD
توضیحات : STD
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,195,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,695,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,295,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,345,000 تومان
STD Park View
توضیحات : STD Park View
رزرو
7 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,845,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,445,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,645,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,045,000 تومان
STD
توضیحات : STD
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,295,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,295,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,895,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,245,000 تومان
STD
توضیحات : STD
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,345,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,995,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,895,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,345,000 تومان
Sea View
توضیحات : Sea View
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,495,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,745,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,995,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,345,000 تومان
STD Park view
توضیحات : STD Park view
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,245,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,345,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,345,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,345,000 تومان
private beach
توضیحات : private beach
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,845,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,545,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,645,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,345,000 تومان
Park View
توضیحات : Park View
رزرو
7 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,945,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
160,950,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,695,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,345,000 تومان
STD
توضیحات : STD
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,345,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,495,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,895,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,345,000 تومان
STD
توضیحات : STD
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,495,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,995,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,945,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,345,000 تومان
STD Sea view
توضیحات : STD Sea view
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,745,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,995,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,095,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,445,000 تومان
Park View
توضیحات : Park View
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,195,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
18,495,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,845,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,345,000 تومان
free private beach
توضیحات : free private beach
رزرو
7 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,495,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
20,345,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,945,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,345,000 تومان
STD
توضیحات : STD
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,745,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
19,045,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,095,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,345,000 تومان
Lux
توضیحات : Lux
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,745,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
18,895,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,095,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,345,000 تومان
STD Park
توضیحات : STD Park
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,795,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
20,745,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,645,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,345,000 تومان
Park View
توضیحات : Park View
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,945,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
20,345,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,695,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,345,000 تومان
STD park
توضیحات : STD park
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,445,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
21,445,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,945,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,345,000 تومان
Sea View
توضیحات : Sea View
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,445,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
25,395,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
10,945,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,345,000 تومان
Level Room
توضیحات : Level Room
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
22,745,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
-
کودک 6 تا 12 سال
10,945,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,345,000 تومان
Level junior suite
توضیحات : Level junior suite
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • 2قطعه عکس زمینه سفید رنگی 4*3
  • گواهی اشتغال به کارترجمه شده و گواهی اشتغال به تحصیل برای کودکان و دانشجو ترجمه شده
  • اصل پاسپورت
  • کپی پاسپورت با 6 ماه اعتبار
  • کپی صفحه اول و دوم شناسنامه
  • گردش مالی 3ماه اخیر (حداقل مانده 15.000.000 تومان)
خدمات آژانس
  • اقامت در هتل با صبحانه
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بلیط رفت و برگشت
  • لیدر فارسی زبان

توضیحات

نرخ کودک زیر دو سال 500.000 تومان می باشد.

با توجه به نوسانات ارزی اخیر، نرخ نهایی هنگام خرید با کانتر مربوطه چک شود.مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql