تور استانبول 4 شب با پرواز قشم ایر ویژه شهریور 98

تور استانبول 4 شب با پرواز قشم ایر ویژه شهریور 98

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,540,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,840,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,090,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,640,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,790,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,090,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,340,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,790,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,090,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,340,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,790,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,090,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,340,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,790,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,090,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,890,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,890,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,090,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,890,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,890,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,090,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,890,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,890,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,090,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,640,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,140,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,090,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,090,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,640,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,140,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,090,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,090,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,870,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,670,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,320,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,090,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,870,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,670,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,320,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,090,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,870,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,390,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,090,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,070,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,070,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,420,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,090,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,070,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,070,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,420,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,090,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,750,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,730,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,090,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,440,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,090,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,390,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,090,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,440,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,090,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,390,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,090,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,510,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,860,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,450,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,090,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,720,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,820,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,570,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,090,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,460,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,880,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,570,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,090,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,460,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,880,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,570,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,090,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,770,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,410,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,590,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,090,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,770,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,410,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,590,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,090,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت حداقل 7 ماه اعتبار داشته باشد
خدمات آژانس
  • بیمه مسافرتی
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بلیط رفت و برگشت
  • لیدر فارسی زبان

توضیحات

نرخ کودک زیر 2 سال 400.000 تومان می باشد. 

با توجه به نوسانات ارزی اخیر، نرخ نهایی هنگام خرید با کانتر مربوطه چک شود.

ویژه تاریخ های 2 و 3 شهریور


مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql