تور پوکت 7 شب با پرواز ماهان ویژه تابستان 98

تور پوکت 7 شب با پرواز ماهان ویژه تابستان 98

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,480,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,210,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
5,965,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,570,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,395,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,620,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,260,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,570,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,395,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
6,060,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,570,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,395,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
6,060,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,940,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,130,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
6,150,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,025,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,310,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,075,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,240,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,030,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,310,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,075,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,240,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,030,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,310,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
6,240,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,210,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,680,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,260,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,340,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,210,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,680,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,260,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,340,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,870,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
6,340,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,220,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,700,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,270,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,050,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,360,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
9,100,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
7,070,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,420,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,090,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
7,160,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,420,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,090,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
9,465,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
7,160,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,460,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
9,650,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
7,250,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت حداقل 7 ماه اعتبار داشته باشد
  • 2قطعه عکس زمینه سفید رنگی 4*3
  • کپی صفحه اول و دوم شناسنامه
  • آدرس، شغل و ایمیل و شماره تلفن مسافر
  • اصل گردش مالی یکماهه حساب بانکی با مانده حساب با مهر بانک
خدمات آژانس
  • لیدر فارسی زبان
  • بلیط رفت و برگشت
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بیمه مسافرتی
  • ویزا

توضیحات

نرخ نهایی با کانتر چک شود.

نرخ کودک زیر دو سال 990.000 تومان می باشد.

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql