copy-تور آنتالیا 6 شب با پرواز ایران ایر ویژه 3و4و5 مرداد

copy-تور آنتالیا 6 شب با پرواز ایران ایر ویژه 3و4و5 مرداد

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,375,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,970,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,975,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,720,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,340,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,055,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,855,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,775,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,390,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,790,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,295,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,450,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,895,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,345,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,120,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
58 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,480,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,250,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,490,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,700,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,600,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,500,000 تومان
(ECO ROOM - No Balcony & Window)
توضیحات : (ECO ROOM - No Balcony & Window)
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,530,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,280,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,020,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,750,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,380,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,150,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,960,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,150,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,080,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,500,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,500,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,500,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,880,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,100,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,690,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,250,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,630,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,880,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,190,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,050,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,780,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,450,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,140,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
17,650,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,290,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
18,000,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,400,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
43,750,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,300,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,450,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت حداقل 7 ماه اعتبار داشته باشد
خدمات آژانس
  • لیدر فارسی زبان
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بلیط رفت و برگشت
  • بیمه مسافرتی

توضیحات

نرخ نهایی با کانتر چک شود.

کودک زیر دو سال 300.000 تومان می باشد.

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql