تور وارنا 7شب با پرواز ماهان ویژه شهریور 98

تور وارنا 7شب با پرواز ماهان ویژه شهریور 98

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,170,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,950,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,340,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,880,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,000,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,120,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,340,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,910,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,300,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,190,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,340,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,430,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,180,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,400,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,340,000 تومان
7 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,895,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,020,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,650,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,830,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,600,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,820,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,970,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,250,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,100,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,820,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,340,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,350,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,300,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,890,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,340,000 تومان
Park View
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,875,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,345,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,150,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,340,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,880,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,350,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,340,000 تومان
park view
7 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,360,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,330,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,380,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,340,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,640,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,140,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,500,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,340,000 تومان
STD
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,740,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,890,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,565,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,340,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,920,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,890,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,660,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,070,000 تومان
STD Parkview
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,930,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,640,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,190,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,340,000 تومان
STD
7 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,140,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,940,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,250,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,340,000 تومان
STD
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,320,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,030,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,360,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,340,000 تومان
lux
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,320,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,920,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,360,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,340,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,050,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,220,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,750,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,340,000 تومان
Park View
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,940,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,780,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,340,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,700,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,960,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,340,000 تومان
sea view
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,570,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
21,700,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,970,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,340,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
18,470,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,360,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,340,000 تومان
Level room
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,620,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
-
کودک 6 تا 12 سال
9,520,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,340,000 تومان
level junior suite

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
 • 2قطعه عکس زمینه سفید رنگی 4*3
 • گواهی اشتغال به کارترجمه شده و گواهی اشتغال به تحصیل برای کودکان و دانشجو ترجمه شده
 • اصل پاسپورت
 • کپی پاسپورت با 6 ماه اعتبار
 • کپی صفحه اول و دوم شناسنامه
 • گردش مالی 3ماه اخیر (حداقل مانده 15.000.000 تومان)
خدمات آژانس
 • اقامت در هتل با صبحانه
 • ترانسفر فرودگاهی
 • بلیط رفت و برگشت
 • لیدر فارسی زبان

توضیحات

نرخ کودک زیر 2 سال 500.000 تومان می باشد.

پرداخت 70% مبلغ تور در هنگام رزرو الزامی می باشد.

نرخ نهایی با کانتر فروش چک گردد.

** ویژه 27 شهریور 98**


مسئولین تور

6Lf346UUAAAAAJfmB0roUzgoSL1SGLOENeqg3Wfz