تور بانکوک 7 شب با پرواز ماهان ویژه اسفند 98

تور بانکوک 7 شب با پرواز ماهان ویژه اسفند 98

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,510,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,620,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
4,640,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,910,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,420,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,010,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,770,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,010,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,620,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
4,850,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,310,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,230,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
4,850,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,310,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,230,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
5,160,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,520,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,630,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
4,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,620,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,830,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
5,050,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,820,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,230,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
5,050,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,920,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,440,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,020,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,150,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,020,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,640,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,120,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,230,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,020,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,640,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,120,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,280,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,220,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,040,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,320,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,250,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,320,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,240,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,420,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,250,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,820,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,250,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,920,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,450,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,820,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,250,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,920,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,450,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,230,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,050,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,330,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,550,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,230,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,050,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,330,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,550,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,330,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,260,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,430,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,650,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,730,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,060,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,830,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,750,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,730,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,060,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,830,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,750,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,930,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,460,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
9,030,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,850,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,230,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,070,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
5,950,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,230,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,070,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
9,330,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,950,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,540,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,670,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
9,640,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,050,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,740,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
16,070,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
9,840,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,150,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,740,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
16,070,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
9,840,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,150,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,850,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
18,290,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
10,950,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,560,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت حداقل 7 ماه اعتبار داشته باشد
  • 2قطعه عکس زمینه سفید رنگی 4*3
  • کپی صفحه اول و دوم شناسنامه
  • آدرس، شغل و ایمیل و شماره تلفن مسافر
  • اصل گردش مالی یکماهه حساب بانکی با مانده حساب با مهر بانک
خدمات آژانس
  • بیمه مسافرتی
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بلیط رفت و برگشت
  • اقامت در هتل با صبحانه
  • لیدر فارسی زبان

توضیحات

ویژه اسفند 98

نرخ کودک زیر 2 سال 990.000 تومان می باشد.

 پرداخت 70% مبلغ تور در هنگام رزرو الزامی می باشد.

نرخ نهایی با کانتر مربوطه چک شود.

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql