تور پاتایا 7 شب با پرواز ماهان ویژه اسفند 98

تور پاتایا 7 شب با پرواز ماهان ویژه اسفند 98

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,840,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
-
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,510,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,620,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,610,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,640,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,810,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,220,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,910,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,750,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,910,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,420,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
4,750,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,010,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,620,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,110,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,850,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,010,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,620,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
4,850,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,110,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,820,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,210,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,850,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,110,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,820,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,210,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,850,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,410,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,430,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,510,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,950,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,520,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,630,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,620,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,050,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,620,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,830,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,720,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,050,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,020,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,640,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,120,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,150,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,120,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,840,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,220,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,250,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,120,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,840,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,220,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,250,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,120,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,840,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,220,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,290,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,120,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,840,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,220,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,250,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,120,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,840,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,220,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,250,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,220,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,040,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,320,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,310,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,320,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,240,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,420,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,250,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,320,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,240,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,420,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,250,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,830,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,260,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,930,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,850,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,030,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,660,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
9,130,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,850,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,740,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
16,070,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
9,840,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,150,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,140,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
16,880,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
10,240,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,260,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,140,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
16,880,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
10,240,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,260,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,640,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
17,890,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
10,740,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,460,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,740,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
18,090,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
10,840,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,560,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,050,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
18,690,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
11,150,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,560,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت حداقل 7 ماه اعتبار داشته باشد
  • 2قطعه عکس زمینه سفید رنگی 4*3
  • کپی صفحه اول و دوم شناسنامه
  • کپی کارت ملی (پشت و رو)
  • اصل گردش مالی یکماهه حساب بانکی با مانده حساب با مهر بانک
خدمات آژانس
  • بیمه مسافرتی
  • ترانسفر فرودگاهی
  • لیدر فارسی زبان
  • اقامت در هتل با صبحانه

توضیحات

ویژه اسفند 98

نرخ کودک زیر 2 سال 990.000 تومان می باشد.

 پرداخت 70% مبلغ تور در هنگام رزرو الزامی می باشد.

نرخ نهایی با کانتر مربوطه چک شود.


مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql