تور پوکت 7 شب با پرواز ماهان ویژه اسفند 98

تور پوکت 7 شب با پرواز ماهان ویژه اسفند 98

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,220,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,530,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,320,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,690,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,420,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,930,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
4,690,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,940,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,950,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,040,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,030,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,040,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,130,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,230,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,540,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,330,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,570,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,190,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,670,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,660,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,380,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,760,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,830,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,750,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,930,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,830,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,750,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,930,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,830,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,750,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,930,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,830,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,750,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,930,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,210,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
5,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,230,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,560,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
9,330,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,230,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,560,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
9,330,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,540,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,160,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
9,640,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,210,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,440,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
10,310,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,300,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,240,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,570,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
10,340,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,300,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,630,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
16,260,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
10,730,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,300,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,450,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
17,590,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
11,300,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,150,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
19,400,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
12,200,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,460,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
20,000,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
12,560,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,660,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
20,400,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
12,760,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,510,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,870,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
22,820,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
13,920,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,470,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,070,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
25,240,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
15,170,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,610,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,610,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
36,310,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
20,710,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
7,510,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت حداقل 7 ماه اعتبار داشته باشد
  • 2قطعه عکس زمینه سفید رنگی 4*3
  • کپی صفحه اول و دوم شناسنامه
  • آدرس، شغل و ایمیل و شماره تلفن مسافر
  • اصل گردش مالی یکماهه حساب بانکی با مانده حساب با مهر بانک
خدمات آژانس
  • لیدر فارسی زبان
  • بلیط رفت و برگشت
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بیمه مسافرتی
  • ویزا

توضیحات

ویژه اسفند 98

نرخ کودک زیر دو سال 990.000 تومان می باشد.

پرداخت 70% مبلغ تور در هنگام رزرو الزامی می باشد.

نرخ نهایی با کانتر مربوطه چک شود.


مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql