تور سامویی 7 شب با پرواز ماهان ویژه اسفند 98

تور سامویی 7 شب با پرواز ماهان ویژه اسفند 98

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,550,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,150,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
11,650,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
9,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,750,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,600,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
11,850,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
10,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,950,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,970,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
10,140,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,750,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
16,580,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
12,860,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
10,430,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,460,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
17,980,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
13,600,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
10,670,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,560,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
18,190,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
13,660,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
10,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,070,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
19,190,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
14,160,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
10,870,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,070,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
19,190,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
14,170,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
10,870,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,170,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
19,480,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
14,270,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
10,920,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,170,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
19,480,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
14,270,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
10,920,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,370,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
19,860,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
14,470,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
10,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,370,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
19,800,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
14,670,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
10,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,470,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
20,000,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
14,570,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
11,020,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,570,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
20,200,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
14,670,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
11,060,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,670,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
20,400,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
14,770,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
11,090,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,080,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
21,200,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
15,170,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
11,230,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,080,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
23,220,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
16,180,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
11,580,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,880,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
24,830,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
16,980,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
11,860,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
27,850,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
18,490,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
12,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
28,660,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
18,900,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
12,540,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
31,880,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
20,500,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
13,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
23,120,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
35,300,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
22,220,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
13,690,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
36,520,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
62,100,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
35,620,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
18,380,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
 • پاسپورت حداقل 7 ماه اعتبار داشته باشد
 • 2قطعه عکس زمینه سفید رنگی 4*3
 • کپی صفحه اول و دوم شناسنامه
 • کپی کارت ملی (پشت و رو)
 • گردش مالی 3ماه اخیر (حداقل مانده 15.000.000 تومان)
خدمات آژانس
 • لیدر فارسی زبان
 • ترانسفر فرودگاهی
 • بلیط رفت و برگشت
 • گشت شهری
 • ویزا
 • بیمه مسافرتی
 • سیم کارت

توضیحات

ویژه اسفند 98

پرداخت 70% مبلغ تور در هنگام رزرو الزامی می باشد.

نرخ نهایی با کانتر مربوطه چک شود.

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql