تور تفلیس 7 شب با پرواز قشم ایر ویژه شهریور 98

تور تفلیس 7 شب با پرواز قشم ایر ویژه شهریور 98

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,375,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,845,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,280,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,565,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,225,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,375,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,565,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,225,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,375,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,845,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,790,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,565,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,225,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,550,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
2,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,320,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,735,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,660,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,320,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,735,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,660,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,510,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,115,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,845,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,510,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,115,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,845,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,495,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,035,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,075,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,250,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,940,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,075,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,250,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,940,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,265,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,625,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,940,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,265,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,625,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,940,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,020,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,045,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,130,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,180,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,980,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,680,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,460,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,360,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,385,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,770,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,680,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,745,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
18,495,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
9,990,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,070,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
21,140,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
9,990,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت حداقل 7 ماه اعتبار داشته باشد
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • لیدر فارسی زبان
  • ترانسفر فرودگاهی
  • اقامت در هتل با صبحانه
  • بیمه مسافرتی

توضیحات

نرخ کودک زیر 2 سال 390.000  تومان می باشد.

به دلیل نوسانات ارزی ، نرخ نهایی با کانتر مربوطه چک شود

**پکیج در برگشت روزهای جمعه شامل 300.000 تومان افزایش نرخ می باشد.**

ویژه 19 الی 23 شهریور

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql