تور کوالالامپور 7شب با پرواز ماهان ویژه شهریور 98

تور کوالالامپور 7شب با پرواز ماهان ویژه شهریور 98

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,720,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,530,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
6,480,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,745,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,530,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
6,480,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,860,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,750,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,860,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,530,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,910,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,860,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,250,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,550,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,910,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,860,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,250,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,550,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,350,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,620,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,510,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,780,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,750,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
6,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,400,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,070,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,940,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,750,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,620,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,070,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,980,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,750,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,620,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,070,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,980,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,850,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,620,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,070,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,980,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,960,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,850,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,120,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
7,030,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,180,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,290,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,180,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
7,110,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,180,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,290,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
7,110,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,350,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,620,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
7,170,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,630,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,290,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
7,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,730,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,500,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
7,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,730,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,400,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,600,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
7,340,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,950,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,900,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
7,450,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,500,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
9,180,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
7,550,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,500,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
9,180,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
7,550,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,620,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,180,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
9,500,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
7,690,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,350,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
7,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,250,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,490,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
10,080,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
7,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,150,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
17,160,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
11,150,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
8,300,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت حداقل 7 ماه اعتبار داشته باشد
خدمات آژانس
  • لیدر فارسی زبان
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بلیط رفت و برگشت
  • بیمه مسافرتی
  • اقامت در هتل با صبحانه

توضیحات

نرخ کودک زیر دو سال 600.000 تومان می باشد.

پرداخت 70% مبلغ تور در هنگام رزرو الزامی می باشد.

نرخ نهایی با کانتر مربوطه چک شود.

ویژه تاریخ 22 و 24 شهریور

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql