copy-تور کوالالامپور 7شب با پرواز ماهان ویژه شهریور 98

copy-تور کوالالامپور 7شب با پرواز ماهان ویژه شهریور 98

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,850,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,630,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
5,350,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,060,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,950,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,100,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,060,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,950,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,100,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,060,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,950,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,100,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,120,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,060,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,200,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,120,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,060,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,100,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,830,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
5,620,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,550,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,720,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,330,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,720,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,280,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
5,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,850,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,490,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,870,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,770,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,960,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,870,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,770,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,960,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,870,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,060,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,550,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,650,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,850,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,280,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,390,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,990,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,280,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,390,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,990,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,280,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,390,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
5,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,770,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
6,080,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,550,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,880,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,190,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,090,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,550,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,880,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,400,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,090,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,880,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,540,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,520,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,230,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,450,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,660,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,080,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,450,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,450,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,660,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,190,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,450,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,760,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,320,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,400,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,430,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
6,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,330,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,430,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,790,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,770,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,320,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
9,400,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,980,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
16,200,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
9,960,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
7,160,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت حداقل 7 ماه اعتبار داشته باشد
خدمات آژانس
  • لیدر فارسی زبان
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بلیط رفت و برگشت
  • بیمه مسافرتی
  • اقامت در هتل با صبحانه

توضیحات

پرواز و هتل  بصورت چارتر و غیر قابل استرداد می باشد .
پرداخت 70 درصد کل هزینه تور در زمان رزرواسیون ضروری می باشد.
نرخ کودک زیر 2 سال 400.000 تومان می باشد .

ویژه 22 - 24 - 28 شهریور

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql