تور کوالالامپور 7شب با پرواز ماهان ویژه شهریور 98

تور کوالالامپور 7شب با پرواز ماهان ویژه شهریور 98

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,250,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,030,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
3,750,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,460,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,350,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,500,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,900,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,460,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,350,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,500,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,900,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,460,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,350,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,500,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,900,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,520,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,460,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,600,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,900,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,520,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,460,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,500,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,900,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,230,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
4,020,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,950,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,120,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,730,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,120,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,680,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
4,100,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,250,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,890,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,270,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,190,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,170,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,360,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,270,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,170,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,360,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,270,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,460,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,950,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,050,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,250,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,680,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,790,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,390,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,300,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,680,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,790,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,390,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,300,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,680,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,790,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
4,300,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,170,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
4,480,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,950,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,280,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,590,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,490,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,950,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,280,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,800,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,490,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,280,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,940,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,920,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,630,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,850,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,060,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,480,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,850,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,850,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,060,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,590,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,850,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,160,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,720,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,800,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,830,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
5,200,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,730,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,830,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,190,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,200,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,170,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,720,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,800,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,380,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,600,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,360,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,560,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت حداقل 7 ماه اعتبار داشته باشد
خدمات آژانس
  • لیدر فارسی زبان
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بلیط رفت و برگشت
  • بیمه مسافرتی
  • اقامت در هتل با صبحانه

توضیحات

پرواز و هتل  بصورت چارتر و غیر قابل استرداد می باشد .
پرداخت 70 درصد کل هزینه تور در زمان رزرواسیون ضروری می باشد.
نرخ کودک زیر 2 سال 400.000 تومان می باشد .

ویژه 30 شهریور

مسئولین تور

6Lf346UUAAAAAJfmB0roUzgoSL1SGLOENeqg3Wfz