تور کوالالامپور 7شب با پرواز ماهان ویژه شهریور

تور کوالالامپور 7شب با پرواز ماهان ویژه شهریور

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,150,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,950,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
4,690,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,370,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,290,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,500,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,850,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,370,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,290,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,500,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,850,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,370,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,290,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,500,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,850,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,370,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,290,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,500,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,850,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,420,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,370,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,590,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,890,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,420,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,370,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,500,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,890,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,760,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,050,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,730,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,770,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,050,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,750,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,820,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,160,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
5,010,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,050,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,410,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
5,100,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,730,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
5,120,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,150,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,830,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,290,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,140,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,950,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,290,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,170,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,250,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,050,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,280,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,180,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,250,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,050,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,280,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,180,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,250,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,050,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,280,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,180,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,370,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,290,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,350,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,250,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,370,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,290,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,350,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,250,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,750,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,400,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,330,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,750,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,400,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,330,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,750,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
5,330,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,760,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,050,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
5,390,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,820,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,170,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,510,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,410,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,820,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,170,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,730,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,410,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,040,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,620,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
5,500,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,150,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,840,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,840,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,540,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,720,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,950,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,410,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,760,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,720,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,950,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,520,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,760,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,050,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,640,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,740,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,900,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,280,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,750,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
6,120,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,610,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,750,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,300,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,120,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,050,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,650,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,740,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,300,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,510,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,550,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
9,310,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
9,480,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,820,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
22,150,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
9,980,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
7,810,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت حداقل 7 ماه اعتبار داشته باشد
خدمات آژانس
  • لیدر فارسی زبان
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بلیط رفت و برگشت
  • بیمه مسافرتی
  • اقامت در هتل با صبحانه

توضیحات

پرواز و هتل  بصورت چارتر و غیر قابل استرداد می باشد .
پرداخت 70 درصد کل هزینه تور در زمان رزرواسیون ضروری می باشد.
نرخ کودک زیر 2 سال 400.000 تومان می باشد .

ویژه 24 شهریور

مسئولین تور

6Lf346UUAAAAAJfmB0roUzgoSL1SGLOENeqg3Wfz