تور بیروت | ویژه دی 1401 | پرواز ایران ایر

تور بیروت | ویژه دی 1401 | پرواز ایران ایر

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
24,600,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
15,190,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
8,790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,470,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
32,700,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
15,190,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
8,790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
29,400,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
17,490,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
8,790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
23,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
35,900,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
16,190,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
8,790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
23,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
34,490,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
20,990,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
8,790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
33,900,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
16,900,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
8,790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
36,700,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
17,890,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
8,790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
36,790,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
17,890,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
8,790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
26,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
39,900,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
17,900,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
8,790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
27,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
41,500,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
16,900,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
8,790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
28,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
43,890,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
15,390,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
8,790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
28,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
44,850,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
20,900,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
8,790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
30,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
46,900,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
20,900,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
8,790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
40,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
71,900,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
28,900,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
8,790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
41,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
67,900,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
28,900,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
8,790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
42,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
69,900,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
19,900,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
8,790,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت حداقل 7 ماه اعتبار داشته باشد
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • اقامت در هتل با صبحانه
    با صبحانه
  • ترانسفر فرودگاهی
  • لیدر فارسی زبان

توضیحات

نرخ کودک زیر دو سال  1.190.000 تومان می باشد.

عوارض خروج از کشور و سایر هزینه های اماکن توریستی به عهده مسافران عزیز می باشد.

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql