تور تفلیس 7 شب با پرواز قشم ایر ویژه پاییز 98

تور تفلیس 7 شب با پرواز قشم ایر ویژه پاییز 98

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,215,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,580,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,215,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,215,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,580,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,215,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,305,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,760,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,215,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,305,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,760,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,215,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
7 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,945,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,305,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,945,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,305,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,540,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,175,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,450,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,540,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,175,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,450,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,630,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
336,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,540,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,720,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,540,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,630,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,720,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,540,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,630,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,720,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,540,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,370,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,720,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,540,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,370,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,905,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,905,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,810,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,905,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,905,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,810,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,265,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,630,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,810,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,265,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,630,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,810,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,360,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,815,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,265,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,360,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,815,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,265,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,450,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,905,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
2,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,450,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,905,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
2,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,630,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,360,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,175,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,090,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
2,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,454,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,185,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,360,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,635,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,370,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,635,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت حداقل 7 ماه اعتبار داشته باشد
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • لیدر فارسی زبان
  • ترانسفر فرودگاهی
  • اقامت در هتل با صبحانه
  • بیمه مسافرتی

توضیحات

نرخ کودک زیر 2 سال 490.000  تومان می باشد.

ویژه 19 آبان الی 10 آذر

پرداخت 70% مبلغ تور در هنگام رزرو الزامی می باشد.

به دلیل نوسانات ارزی ، نرخ نهایی با کانتر مربوطه چک شود.


مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql