تور آنتالیا 6 شب با پرواز فریبرد ویژه 7  آذر 98

تور آنتالیا 6 شب با پرواز فریبرد ویژه 7 آذر 98

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,060,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,360,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,690,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,950,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,410,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,470,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,690,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,380,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,770,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,690,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,830,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,740,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,880,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,690,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,070,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,330,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,000,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,690,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,150,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,270,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,030,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,690,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,380,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,110,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,690,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,380,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,560,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,150,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,690,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,460,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,680,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,180,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,690,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,620,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,350,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,260,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,690,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,850,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,270,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,370,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,690,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,930,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,390,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,410,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,690,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,560,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,370,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,710,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,690,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,720,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,570,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,780,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,690,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,110,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,560,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,970,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,690,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,270,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,390,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,080,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,690,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,430,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,630,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,120,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,690,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,870,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,200,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,690,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,950,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,200,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,690,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,950,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,200,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,690,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,810,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,200,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,350,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,690,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,430,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,130,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,650,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,690,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,610,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,410,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,680,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,690,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,550,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,870,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,690,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت حداقل 7 ماه اعتبار داشته باشد
خدمات آژانس
  • لیدر فارسی زبان
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بلیط رفت و برگشت
  • بیمه مسافرتی
  • اقامت در هتل با صبحانه

توضیحات

کودک زیر 2 سال 400.000 تومان می باشد.

ویژه 7 آذر

پرداخت 70% مبلغ تور در هنگام رزرو الزامی می باشد.

نرخ نهایی با کانتر چک شود.

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql