تور آنتالیا 6شب با پرواز اطلس گلوبال ویژه آبان 98

تور آنتالیا 6شب با پرواز اطلس گلوبال ویژه آبان 98

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,550,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,250,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,190,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,500,000 تومان
STD
توضیحات : STD
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,090,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,150,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,500,000 تومان
STD
توضیحات : STD
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,190,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,290,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,500,000 تومان
STD
توضیحات : STD
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,890,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,490,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,500,000 تومان
STD
توضیحات : STD
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,990,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,495,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,500,000 تومان
STD
توضیحات : STD
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,680,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,750,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,590,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,500,000 تومان
std
توضیحات : std
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,750,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,790,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,790,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,500,000 تومان
std
توضیحات : std
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,250,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,790,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,090,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,500,000 تومان
STD
توضیحات : STD
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,790,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,110,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,790,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,390,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,500,000 تومان
STD
توضیحات : STD
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,110,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,390,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,490,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,500,000 تومان
STD LAND
توضیحات : STD LAND
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,310,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,690,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,500,000 تومان
STD
توضیحات : STD
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,590,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,790,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,500,000 تومان
MAIN LAND
توضیحات : MAIN LAND
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,620,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,550,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,790,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,500,000 تومان
TRANDY LAND
توضیحات : TRANDY LAND
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,330,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,790,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,950,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,090,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,890,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,500,000 تومان
STD
توضیحات : STD
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,090,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,890,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,690,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,390,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,500,000 تومان
CHD BALAYE 6 SAL ADL MOHASEBE MISHAVAD
توضیحات : CHD BALAYE 6 SAL ADL MOHASEBE MISHAVAD
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,690,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,390,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,500,000 تومان
CHD BALAYE 6 SAL ADL MOHASEBE MISHAVAD
توضیحات : CHD BALAYE 6 SAL ADL MOHASEBE MISHAVAD
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,990,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,190,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,500,000 تومان
VIJEYE CHECK IN 1 NOV
توضیحات : VIJEYE CHECK IN 1 NOV
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,395,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,390,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,190,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,590,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,500,000 تومان
DLX LAND
توضیحات : DLX LAND
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,450,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,790,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,590,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,790,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,500,000 تومان
VIJEH CHECK IN 1 NOV
توضیحات : VIJEH CHECK IN 1 NOV
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,090,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,890,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,500,000 تومان
STD
توضیحات : STD
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,090,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,990,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,500,000 تومان
A BLOK
توضیحات : A BLOK
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,590,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,090,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,500,000 تومان
PRIMIUM ROOM
توضیحات : PRIMIUM ROOM
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,550,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,090,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,190,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,500,000 تومان
SUP GARDEN
توضیحات : SUP GARDEN
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
25,090,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,990,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,500,000 تومان
SUITE LAND
توضیحات : SUITE LAND
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت حداقل 7 ماه اعتبار داشته باشد
خدمات آژانس
  • لیدر فارسی زبان
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بلیط رفت و برگشت
  • بیمه مسافرتی
  • اقامت در هتل با صبحانه

توضیحات

کودک زیر 2 سال 400.000 تومان می باشد.

پرداخت 70% مبلغ تور در هنگام رزرو الزامی می باشد.

ویژه درخواست های رفت 16 و17 آبان

در صورت درخواست پرواز بیزینس مبلغ 3.000.000 تومان به پکیج اضافه میشود.

نرخ نهایی با کانتر چک شود.

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql