تور استانبول 3 شب با پرواز ماهان ویژه بهمن 98

تور استانبول 3 شب با پرواز ماهان ویژه بهمن 98

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,160,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,420,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
1,760,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,880,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,760,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
1,930,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,880,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,370,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,840,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
1,890,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,880,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,420,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,970,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
1,850,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,880,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,630,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,350,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,020,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,880,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,710,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,520,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,230,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,880,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,720,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,490,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,110,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,880,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,640,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,090,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,880,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,840,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,740,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,020,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,880,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,030,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,130,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,650,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,880,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,030,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,140,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,250,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,880,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,060,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,960,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,110,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,880,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,080,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,320,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,700,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,880,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,130,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,420,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,750,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,880,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,180,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,420,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,560,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,880,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,340,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,820,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,960,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,880,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,420,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,870,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,470,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,880,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,310,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,930,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,880,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,810,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,170,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,680,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,880,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,880,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,600,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,070,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,880,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,930,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,890,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,170,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,880,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,050,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,770,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,100,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,880,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,110,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,160,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,870,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,880,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • کپی پاسپورت با 6 ماه اعتبار
خدمات آژانس
  • لیدر فارسی زبان
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بلیط رفت و برگشت
  • اقامت در هتل با صبحانه
  • بیمه مسافرتی

توضیحات

ویژه بهمن 98

نرخ کودک زیر 2 سال 400.000 تومان می باشد.

این پکیج طبق پایه پروازی محاسبه می شود.

واریز مبلغ 70% مبلغ تور در هنگام ثبت نام الزامی است.

تور و پرواز چارتر و غیر قابل استردادء تغییر تاریخ و تغییر نام می باشد. 

با توجه به نوسانات ارزی اخیر، نرخ نهایی هنگام خرید با کانتر مربوطه چک شود.

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql