تور عمان (3 شب صلاله+ 3 شب مسقط) با پرواز سلام ایر ویژه آذر 98

تور عمان (3 شب صلاله+ 3 شب مسقط) با پرواز سلام ایر ویژه آذر 98

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,995,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,995,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,495,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,995,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,995,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,995,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,995,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,995,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,995,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,995,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,995,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,495,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,495,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,995,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,495,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,495,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,995,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,495,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,495,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,995,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
16,495,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,495,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
16,495,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,495,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
16,495,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,495,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,495,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
16,995,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,945,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,495,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
16,995,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,945,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,495,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
16,995,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,945,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,665,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
17,995,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,995,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
17,995,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,995,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
17,995,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,995,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
17,995,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,995,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
17,995,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,995,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
17,995,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,995,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت حداقل 7 ماه اعتبار داشته باشد
خدمات آژانس
  • لیدر فارسی زبان
  • بلیط رفت و برگشت
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بیمه مسافرتی

توضیحات

نرخ کودک زیر 2 سال 800.000  تومان می باشد.

ویژه آذر 98

پرداخت 70% مبلغ تور در هنگام رزرو الزامی می باشد.

به دلیل نوسانات ارزی ، نرخ نهایی با کانتر مربوطه چک شود.

ویزا فرودگاهی بوده است.


مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql